2015-2016 Bahar Dönemi Öğrenim Hareketliliği Erasmus Başvuruları

2015-2016 Bahar Dönemi Öğrenim Hareketliliği Erasmus Başvuruları

 

2015-2016 Bahar Dönemi Erasmus Programına katılmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki yönergeleri takip etmelidirler :

Uygunluk Kriterleri:

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
 • a) Birinci kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması
 • b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.25/4.00 olması
 • Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.
 • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

Başvuru Adımları:

 • Öğrenciler 11 Eylül – 5 Ekim 2015 tarihleri arasında “Erasmus + Online Bilgi Sistemi” sayfası aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Öğrenciler ayrıca imzalı başvuru formunu ( 2 nüsha) geçerli not ortalaması gösterir transkriptleri ile birlikte ( 2 kopya ) , 5 Ekim 2015 16:00 a kadar Altunizade Yerleşkesi’nde , 1. kat Erasmus Ofisi ne teslim etmelidirler.
 • Partner üniversitenin talep ettiği dil yeterliliğini kanıtlayacak belge (Tercih ettiği üniversitede İngilizce dışında dil şartı olan adaylar)

Yazılı sınav

 • Tüm adaylar Üsküdar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı tarafından hazırlanan İngilizce yazılı sınava davet edilecektir. Sınav B2 düzeyinde olacaktır.
 • İngilizce sınav puanı B2 olmayan başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Son bir yıl içinde Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından Erasmus için gerçekleştirilen İngilizce sınavlarına katılmış olan adaylar bu sınav notlarını kullanabilirler.
 • Yazılı sınav tarihi ve salon bilgileri Erasmus Ofisi web sitesinde duyurulacaktır.

 

Seçim Kriterleri:

 • GNO: %50
 • İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50               Daha önce yararlanma: -10 puan

(Toplam 100 puan üzerinden)

 

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğretim öğrenci/staj hareketliliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Hareketlilik Hibeleri

Öğrenciler Türk Ulusal Ajansı tarafından ayrılan üniversite bütçesine göre hareketlilik hibesi alır. Hibeler, öğrencinin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenciler hareketlilik hibesi almasalar da Erasmus programına katılma hakları vardır. Erasmus Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus Staj Programı ile ilgili öğrenciler ( lisans, lisansüstü) her seviye için, sadece toplamda 12 ay boyunca hareketlilik hibesi alabilirler.

Ancak 12 ay’ı tamamlayan öğrenciler, hareketlilik hibesi almadan birden fazla Erasmus Değişim programı ve Erasmus staj Hareketliliğine katılabilir.

Öğrenci hibe ile erasmus değişim programına katıldı ise, o öğrenci fakültesi tarafından onay alınması durumunda hibesiz bir şekilde Erasmus Değişim Programına katılabilir.

Öğrenci Erasmus Staj Programı için hareketlilik hibesi aldıysa aynı zamanda da, Erasmus Değişim Programı için hareketlilik hibesi alabilir.

Bu, öğrencilerin her seviyede Erasmus programlarına ( Erasmus Değişim veya Erasmus staj hareketliliği ) katılabileceği ve her biri için toplam 12 ay boyunca hareketlilik hibesi alabilir anlamına gelir.

2015-2016 Akademik Yılı tahsis edilen hareketlilik hibe tutarlarını aşağıda görebilirsiniz. Bu miktarlar yıllık olarak değişebilir ve bu nedenle gelecek akademik yıl için aynısının dikkate alınmaması gerektiğini unutmayınız.

 

 

HAYAT PAHALILIĞINA GÖRE ÜLKE TÜRLERİ HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER AYLIK ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HİBESİ (€)
1.GRUP PROGRAM ÜLKELERİ Avusturya,Danimarka,Finlandiya, Fransa,İrlanda,İtalya,Lihtenştayn, Norveç,İsveç,İsviçre,Birleşik Krallık  500
2.GRUP PROGRAM ÜLKELERİ Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye  400
3.GRUP PROGRAM ÜLKELERİ Bulgaristan,Estonya, Macaristan, Letonya,Litvanya,Malta,Polonya, Romanya,Slovakya,Makedonya  300

 

 

Erasmus öğrenci hareketliliği kontenjanları aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir ;

 • Bölümlerin Kurumlararası Anlaşmaları
 • Bölümlerin Kontenjanları
 • Erasmus Puanları
 • 2015-2016 Akademik yılı Erasmus hibeleri

 

ERASMUS başvuru işlemleri için lütfen tıklayınız.