2018-2019 Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında Erasmus Staj Hareketlilikleri için başvurular açılmıştır.

Erasmus Staj Hareketliliği için minimum süre 2 ay olup, öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri süresince 12’şer ay Erasmus Öğrenci Hareketliliklerinden faydalanma hakları bulunmaktadır. İlgili hareketliliklerin tamamlanması gereken son tarih ise 31 Mayıs 2020'dir. Başvurularınızı http://www.euro-intern.org/ sitesi üzerinden kayıt olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi : 01/11/2018

Başvuru Aşamaları:

 1. Aşama: Başvuru Belgelerinin Teslim Edilmesi : 
  • Başvuru iki aşamalı  olarak gerçekleştirilecek olup başvuru formlarının teslim edileceği ilk aşama için son başvuru tarihi 01/11/2018’tir. Başvuru formları Konsorsiyum Kurum Temsilcilerinie iletilmelidir. Başvuru formları hakkında detaylı bilgi Başvuru Belgeleri başlığı altında yer almaktadır.
 2. Aşama: Kabul Belgesinin Teslim Edilmesi : 8 Şubat 2019 
  • İlk aşamada başvuru kriterlerini, yabancı dil kriterini ve Erasmus notu kriterini başarı ile sağlayan öğrenciler, ikinci aşamada 8 Şubat 2019 Cuma gününe kadar staja gideceği kurumdan kabul belgesi teslim etmek zorundadır. Yerleştirme aşamasında Konsorsiyumun öğrencilere sağlayacağı destek hakkında ikinci aşamaya geçen öğrenciler ayrıca bilgilendirilecektir.
  • Yerleştirilmeye hak kazandığı halde kabul mektubu teslim etmemiş olan öğrencilerimiz ise başvurularını tamamlamış sayılamayacakları için 9 Şubat tarihi itibariyle yerleştirilme hakkı son bulacaktır.
  • Kabul Belgesi için  TIKLAYINIZ.

Başvuru Kriteri:

- Başvuruların uygunluğu, Ulusal Ajans tarafından belirlenen minimum genel not ortalaması kriteri üzerinden kontrol edilir.

 • Önlisans/Lisans: 2.20/4.00
 • Lisansüstü : 2.50/4.00

- Minimum başvuru kriterlerinesahip olan öğrencilerin 1. Aşamayı başarı ile tamamlayabilmeleri için kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumunun Yabancı Dil ve Erasmus Notu kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Bununla birlikte başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alınır: 

 • Aynı eğitim seviyesinde daha önce Erasmus+ Programına katılım: Her bir önceki katılım için - 10 puan 
 • Dezavantajlı öğrenciler ( Sağlık durumu ile ilgili doktor raporunu, başvuru formu ile birlikte sunması halinde): +10 puan 
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe gidilmesi halinde: -10 puan 

Başvuru Belgeleri:

Öğrenciler, başvuru belgelerini kayıtlı oldukları Üniversitenin konsorsiyum temsilcisine teslim etmelidir. (Konsorsiyum temsilcileri için tıklayınız.)

 1. Başvuru Formu (Başvuru formu online olarak doldurulup çıktısı alındıktan sonra imzalanmalı. Başvuru formu için tıklayınız.)
 2. Europass formatında CV* (Online forma upload edilmeli) (Europass formatı için tıklayınız.)
 3. Resmi Transkript* (Öğrenci İşleri Direktörlüğü'nden alınmış, onaylı olmalıdır)
 4. 1 Resim*

* Başvuru formu doldurulurken, diğer başvuru evraklarının elektronik versiyonu forma yüklenmelidir.

Başvurular Erasmus Notu üzerinden değerlendirilecektir.

 • Erasmus Notu: %50 GNO +  %50 YABANCI DİL NOTU

Erasmus Notu

Üniversitelerin yabancı dil değerlendirme koşulları için tıklayınız & Konsoriyum Kurum Temsilcisi ile iletişime geçiniz ;

 1. İstanbul Kültür Üniversitesi
 2. İstanbul Şehir Üniversitesi
 3. Kadir Has Üniversitesi
 4. Üsküdar Üniversitesi
 5. Sabancı Üniversitesi

-       Mezun durumunda olan öğrencilerimiz de mezun olmadan önce başvuru yaptıklarında hareketlilikten faydalanabilirler. Ancak kazanılan staj hakkının mezuniyeti takiben 12 ay içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir.