2018-2019 Güz ve Bahar Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

2018-2019 Güz ve Bahar Dönemi Öğrenim Hareketliliği Erasmus Başvuruları

2018-2019 Güz ve Bahar Dönemi Erasmus Programına katılmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki yönergeleri takip etmelidirler :

Uygunluk Kriterleri:

 

Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2018-2019 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde olacaktır.

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
 1. a) Birinci kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması
 2. b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması
 • Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.
 • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

Başvuru Adımları:

 • Öğrenciler 1-16 Mart 2018 tarihleri arasında “Erasmus + Online Bilgi Sistemi” sayfası aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Öğrenciler ayrıca imzalı başvuru formunu ( 2 nüsha) geçerli not ortalaması gösterir transkriptleri ile birlikte ( 2 kopya ) , 16 Mart 2018 16:00 a kadar Altunizade Yerleşkesi, 1. kat 106 nolu Erasmus Ofisi’ne teslim etmelidirler. Teslim edilmeyen veya eksik imza ile teslim edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Partner üniversitenin talep ettiği dil yeterliliğini kanıtlayacak belge (Tercih ettiği üniversitede İngilizce dışında dil şartı olan adaylar)
 • Başvuruda bulunan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı tarafından yapılacak 20 Mart 2018  tarihinde olan İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır.
 • Başvuru sürecinin nihai sonuçları Erasmus Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerimizin ilanı 29.03.2018 olacaktır.
 • Feragat için zaman aralığı: 29.03.2018-12.04.2018, belirtilen tarih aralığından sonra feragat eden öğrencilerin bir sonraki başvurularından -10 puan düşülecektir.

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Her öğrenci Güz ya da Bahar olmak üzere 1 Dönem için seçilecektir.
 • Tercih ettiğiniz kurumun akademik takvimini seçiminizden önce dikkatle inceleyiniz.
 • Bir dönemde en az 30 ECTS karşılığı ders alınması zorunludur.
 • Tercih edeceğiniz üniversitenin başvuru koşullarını, kontenjanlarını ve gerekli dil şartlarını incelemek başvuru yapacak olan öğrencilerin sorumluluğundadır. Lütfen, başvuru öncesi tercih edeceğiniz üniversitelerin başvuru şartlarını dikkatlice inceleyiniz.
 • Partner Üniversiteler ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda her bir anlaşmalı üniversite için Güz ve Bahar (her bir dönemde) dönemleri için kontenjanlarımız 2’şer kişiliktir.

 

Yazılı sınav

 • Tüm adaylar Üsküdar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı tarafından hazırlanan ve 20 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan İngilizce yazılı sınava davet edilecektir. Sınav B2 düzeyinde olacaktır.
 • İngilizce sınav puanı B2 olmayan başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Daha önce Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Öğrenim Programı için gerçekleştirilen İngilizce yeterlilik sınavlarına katılmış olan adaylar, almış oldukları sınav puanlarını bu başvuru için kullanabilirler. Adayların İngilizce yeterlilik sınav geçerlilikleri 1 yıldır, daha eski tarihlerde katılmış oldukları yeterlilik sınavı puanları geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerin girmiş oldukları dil yeterlilik sınavını saydırabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programı ve Erasmus Ofisini sınav öncesi bilgilendirmeleri gerekmektedir.
 • Yazılı sınavın yapılacağı yer ve saat bilgileri Erasmus Ofisi web sitesinde duyurulacaktır.

Seçim Kriterleri:

 • GNO: %50
 • İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50

(Toplam 100 puan üzerinden)

 • Daha önce yararlanılan her bir faaliyet için: -10 puan

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğretim öğrenci/staj hareketliliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Görsel İletişim 1
Halkla İlişkiler 1
Medya ve İletişim Sistemleri 1
Radyo Tv ve Sinema 1
Reklam Tasarımı ve İletişimi 1
Yeni Medya ve Gazetecilik 1
FAKÜLTE BAZLI TOPLAM 6
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Felsefe 1
Psikoloji(İngilizce) 5
Psikoloji(Türkçe) 5
Siyaset Bilimi ve U.İlişkiler(Türkçe) 1
Siyaset Bilimi ve U.İlişkiler(Ingilizce) 1
Sosyoloji 1
FAKÜLTE BAZLI TOPLAM 14
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği 1
Biyomühendislik 1
Endüstri ve Sistem Mühendisliği 1
Kimya-Biyoloji Mühendisliği 1
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) 1
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 1
Yazılım Mühendisliği 1
FAKÜLTE BAZLI TOPLAM 7
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Çocuk Gelişimi 1
Dil ve Konuşma Terapisi 1
Ebelik 1
Ergoterapi 1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1
Hemşirelik 1
İş Sağlığı ve Güvenliği 1
Sağlık Yönetimi 1
Sosyal Hizmet 1
FAKÜLTE BAZLI TOPLAM 9
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Moleküler Biyoloji
Biyomühendislik
Enstitü Bazlı Toplam 1
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Klinik Psikoloji
Medya ve Kültürel Çalışmalar
Nöropazarlama
Uygulamalı Psikoloji
Yeni Medya ve Gazetecilik
Enstitü Bazlı Toplam 2
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ X
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU X

 

Erasmus Ofisi, fakülte bazında öğrencilerin İngilizce sınavı sonrası başarı durumuna göre kontenjan sayıları yeniden belirleme hakkını saklı tutar.

Hareketlilik Hibeleri

Öğrenciler Türk Ulusal Ajansı tarafından ayrılan üniversite bütçesine göre hareketlilik hibesi alır. Hibeler, öğrencinin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenciler hareketlilik hibesi almasalar da Erasmus programına katılma hakları vardır. Erasmus Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus Staj Programı ile ilgili öğrenciler ( lisans, lisansüstü) her seviye için, sadece toplamda 12 ay boyunca hareketlilik hibesi alabilirler.

Öğrenci hibe ile erasmus değişim programına katıldı ise, o öğrenci fakültesi tarafından onay alınması durumunda hibesiz bir şekilde Erasmus Değişim Programına katılabilir.

Öğrenci Erasmus Staj Programı için hareketlilik hibesi aldıysa aynı zamanda da, Erasmus Değişim Programı için hareketlilik hibesi alabilir.

Bu, öğrencilerin her seviyede Erasmus programlarına ( Erasmus Değişim veya Erasmus staj hareketliliği ) katılabileceği ve her biri için toplam 12 ay boyunca hareketlilik hibesi alabilir anlamına gelir.

2017-2018 Akademik Yılı tahsis edilen hareketlilik hibe tutarlarını aşağıda görebilirsiniz. Bu miktarlar yıllık olarak değişebilir ve bu nedenle gelecek akademik yıl için aynısının dikkate alınmaması gerektiğini unutmayınız.

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe

Staj

(Avro)

 1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,500600

 1. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye300400

 

Tablo-1 2018 Sözleşme dönemi Ülke gruplarına göre aylık hibe miktarları tablosu

- Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında öğrencimiz 1 Dönem için en fazla 4 ay 15 gün hibelendirilecektir.

 

- Feragat sonucu yedek sıralamasında en yüksek puan sahibi öğrenci, Bölüm/ Fakülte/ Üniversite bazında değerlendirilerek diğer bölümlerde boş kalan kontenjana aktarımı gerçekleşecektir.

 

- Yedek öğrenciler öğrenim hareketliliği tercihlerine göre yerleştirilecektir.

 

- Aynı okulu tercih eden öğrenciler arasında puan(lar)ı yüksek olan(lar)yerleştirme için önceliklidir.

 

-Başka bir hareketlilikte yedek durumunda olan öğrenciler belirtilen sürede feragat etmemişlerse bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanacaktır.

 

Erasmus öğrenci hareketliliği kontenjanları aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir ;

 • Bölümlerin Kurumlar arası Anlaşmaları
 • Bölümlerin Kontenjanları
 • Erasmus Puanları
 • 2018-2019 Akademik yılı Erasmus hibeleri

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında partner üniversitelerimizi incelemek için tıklayınız

ERASMUS başvuru işlemleri için lütfen tıklayınız.