2022-2023 Akademik Yılı Güz veya Bahar dönemi için Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

2022-2023 Akademik Yılı Güz veya Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları (2021 Çağrı Yılı)

 

Değerli Öğrencilerimiz, Üniversitemizin Türkiye Ulusal Ajansı ile vardığı anlaşma ile 2022-2023 Akademik Yılında gerçekleşecek hareketlilikleri kapsayan 2021 Sözleşme Dönemi kuralları uyarınca önceki başvuru dönemlerine göre önemli değişiklikler olmuştur. Tüm öğrencilerimizin aşağıdaki ilanı dikkatli okumaları ve çevrimiçi bilgilendirme toplantılarından birine mutlaka katılmaları önem arz etmektedir. Planlanan toplantı takvimi web sitemizde duyurulmuştur.

 

Başvuru süresince tüm duyurular erasmus.uskudar.edu.tr web sitesinde yayınlanacak ve süreçle ilgili iletişim kanalı olarak @st.uskudar.edu.tr adresleriniz kullanılacaktır. Maillerinizi ve duyuruları sıklıkla kontrol etmeniz gerektiğini önemle belirtiriz.

 

2022-2023 Akademik yılı Güz veya Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenci Değişim Programına katılmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki yönergeleri takip etmelidirler.

 

Başvuru Tarihleri: 

Başlangıç: 31 Ocak 2022, Pazartesi, 10.00 (Öğleden önce)

Bitiş: 04 Mart 2022, Cuma, 17:30 

 

İngilizce Yeterlilik Sınavı Tarihi:

10 Mart 2022, Perşembe

Sınav çevrimiçi ve 2 oturumdan oluşacak şekilde Üsküdar Üniversitesi Hazırlık Okulu/Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecektir.

 

Kazananlar Duyurusu: 

21 Mart 2022, Pazartesi, 20:00

 

Uygunluk Kriterleri:

 • Öğrencinin örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması ve bir dönem bitirmiş olması.

a) Birinci kademe (önlisans, lisans) öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması

b) İkinci ve üçüncü kademe (yükseklisans, doktora) öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

 • Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. 
 • Transfer öğrenciler için de aynı uygulama geçerlidir. 
 • Yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (Dönem başına 30 AKTS),

 

Başvuru Adımları

 • Başvuru rehberine buradan ulaşabilirsiniz.
 • Öğrenciler başvurularını, Online Başvuru Sisteminde TC/Yabancı kimlik numaraları kullanıcı adı kısmına yazacak şifre olarak da OBS sisteminde kullandıkları şifreleri ile giriş yaparak ‘Kayıt ol’ seçeneği ile başlatacak ve Erasmus>Student>Outgoing adımlarını takip edeceklerdir. 
**Erasmus Online Başvuru Sistemine eksik imza ile yüklenen başvurular geçersiz sayılacaktır.**
 • Partner Üniversitenin (var ise) talep ettiği dil yeterliliğini kanıtlayacak belge (tercih ettiği kurumda İngilizce dışında dil şartı olan adaylar için)  

 

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Her öğrenci Güz ya da Bahar olmak üzere 1 Dönem için seçilecektir.
 • Tercih edilecek kurumun başvuru koşulları, kontenjanları ve gerekli dil şartları gibi konuları incelemek başvuru yapacak olan öğrencilerin sorumluluğundadır. Başvuru öncesi tercih edilecek kurumun başvuru şartları dikkatlice incelenmelidir.
 • Bir dönemde 30 ECTS karşılığı ders alınması zorunludur.
 • Partner Üniversiteler ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda her bir anlaşmalı üniversite için Güz ve Bahar (her bir dönemde) dönemleri için kontenjanlarımız en az 1 kişi’ dir.
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam hareketlilik süresi 12 ay’ı geçemez.

 

İngilizce Yeterlilik Sınavı

 • Tüm adaylar Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik sınavına  davet edilecektir. 
 • Sınav B2 düzeyinde olacaktır.
 • Daha önce 18-19 Şubat 2021 ve 20-21 Nisan 2021 tarihlerinde Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Programı için gerçekleştirilen İngilizce yeterlilik sınavına katılmış olan adaylar, almış oldukları sınav puanlarını bu başvuru için kullanabilirler. Daha eski tarihlerde katılmış oldukları yeterlilik sınavı puanları geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerin 18-19 Şubat 2021 ve 20-21 Nisan 2021 tarihinde girmiş oldukları dil yeterlilik sınavını saydırabilmeleri için sınav sonucunun ilan edildiği belgeyi başvuru sisteminde ilgili alana yüklemesi gerekmektedir.
 • Son iki yılda aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan birine ait geçerli (B2) sınav sonuç belgesi olan adaylar almış oldukları sınav sonucunu kullanmak için edindikleri sınav sonucunu/sertifikayı başvuru sisteminde ilgili alana yüklemesi gerekmektedir.

 

                Tablo-1 Kabul Edilecek Sınav Türleri

SINAV TÜRÜ

YETERLİLİK PUANI (B2)

Pearson PTE (Academic)

71

YÖKDİL-YDS

70

 

10 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak yabancı dil sınavı yer ve saat bilgileri Erasmus Ofisi web (https://erasmus.uskudar.edu.tr/tr) sitesinden ve başvurusunu başarılı şekilde tamamlamış adaylara e-posta ile duyurulacaktır.

 

Seçim Kriterleri

 • Başvurusunu tamamlayan öğrencilerin ulaştığı nihai sıralama puanı dikkate alınarak en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır; Nihai Skoru belirlemede GNO %50 ve İngilizce sınav sonucu %50 etkendir.
 • Başvuran adayın aynı öğrenim kademesinde herhangi bir programa daha önce katıldığı her Erasmus+ Programı için bir sonraki başvurusunda nihai sıralama puanından 10 puan düşürülür.
 • Aynı okulu tercih eden öğrenciler arasında puan(lar)ı yüksek olan(lar) yerleştirme için önceliklendirilir.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.
 • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan başvurabilirler.
 • Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliğine katılamaz.
 • Kazanan adayların feragat hakkı için belirlenen son tarih 29 Nisan 2022’dir. Bu tarihten sonra feragat eden öğrencilerden bir sonraki başvurularından -10 puan düşülecektir.

 

Toplam Faaliyet Süresi

 • Bir öğrenci aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) Erasmus+ programından (hibesiz olsa dahi) 12 aydan fazla yararlanamaz.
 • Öğrenim hareketliliği 2 aydan kısa olamaz.

2022/2023 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Tablo-2 Seçim ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan1

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan2

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan3 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azalma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

1Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

 

2Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 

3Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

Tahmini Kotenjanlar  

Erasmus Öğrenci Öğrenim hareketliliği kontenjanları aşağıdaki kriterlere göre Rektörlüğün görevlendirdiği Seçim Komisyonu tarafından ve Türkiye Ulusal Ajansının Uyguluma Kitabında belirttiği esaslara dayanarak belirlenecektir:

 • Ulusal Ajansın 2021 sözleşme yılı için Üniversitemize tahsis ettiği hibe miktarı
 • Bölümlerin kurumlararası anlaşma sayısı
 • Bölümlerin anlaşmalardaki toplam kontenjanları
 • Erasmus Puanları,


 • Erasmus Ofisi,öğrencilerin İngilizce sınavı sonrası başarı durumuna göre kontenjan sayılarını yeniden belirleme hakkını saklı tutar.

Erasmus+ Hibeleri

 • Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında öğrencilerimiz 1 Dönem için en fazla 4 ay 15 gün hibelendirilecektir.
 • Hibeler, öğrencinin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2021 sözleşme yılı için belirlenen aylık hibe tutarlarını aşağıda görebilirsiniz.

Öğrenci Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği 

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır. 

 1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 
 2. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 
 3. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar 
 4. Şehit/Gazi çocukları 
 5. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.) 

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez. 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Seyahat Desteği  

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır: Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci (Dezavantajlı grup açıklaması için yukarıda yer alan Öğrenci Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği başlığına bakınız).

Katılımcı başına seyahat mesafesi temel alınmıştır. Seyahat mesafeleri, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır. Gidiş-dönüş seyahatini destekleyecek AB miktarının hesaplanması için tek yönlü bir seyahat mesafesi kullanılmalıdır.

Seyahat Desteği Almayan Öğrenciler için Yeşil Seyahat Desteği 

Seyahat desteği almayan öğrencilere yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

İçerme Desteği (Inclusion Support)

Özel ihtiyacı olan öğrencilerin (fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır) programa katılmasını teşvik etmek amacıyla öğrencilere İçerme Desteği sağlanabilmektedir. Özel ihtiyacı olan öğrencinin Erasmus+ Ofisine destekleyici dokümanları ile birlikte iletişime geçmesi beklenmektedir. Örn. özel ihtiyaç sahibinin İçerme Desteği engelliliğine ilişkinse engelliliği ve düzeyine ilişkin bilgileri içeren doctor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu sunması beklenmektedir. Öğrenci seçildikten sonra Erasmus+ Ofisi tarafından Türkiye Ulusal Ajansı’nın talep ettiği şekilde başvuru yapılarak sonuç beklenecektir.