2021-2022 Akademik Yılı Güz veya Bahar dönemi için Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

 

Değerli Öğrencilerimiz, lütfen duyuru metnini tüm ayrıntılarıyla dikkatlice okuyarak başvurunuzu tamamlayınız. Başvuru süresince tüm duyurular erasmus.uskudar.edu.tr web sitesinde yayınlanacak ve süreçle ilgili iletişim kanalı olarak @st.uskudar.edu.tr adresleriniz kullanılacaktır. Maillerinizi ve duyuruları sıklıkla kontrol etmeniz gerektiğini önemle belirtiriz.

 

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki kurumda gerçekleştirmesini içerir.

 

2021-2022 Akademik yılı Güz veya Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenci Değişim Programına katılmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki yönergeleri takip etmelidirler:

 

Başvuru Tarihleri:

Başlangıç: 21 Aralık 2020, Pazartesi, 10.00 (sabah)

Bitiş:         10 Şubat 2021, Çarşamba, 17:30

 

İngilizce Yeterlilik Sınavı:

18 Şubat 2021 (Yazılı Sınav)

19 Şubat 2021 (Konuşma/ Sözlü Sınav)

 

Kazananlar Duyurusu:

05 Mart 2021, Cuma, 20:00


Uygunluk Kriterleri

 

Önemli Not: Türkiye Ulusal Ajans’ı tarafından 2021-2022 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığından seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde olacaktır.

                     1. Öğrencinin üniversitemizde sunulan örgün öğretim programlarından birine tam zamanlı kayıtlı olması ve minimum 1 dönem bitirmiş olması,

                               a) Birinci kademe (önlisans, lisans) öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

                             b) İkinci-üçüncü kademe (yüksek lisans, doktora) öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

Not: Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Transfer öğrenciler için de aynı uygulama geçerlidir. Transkriptin düzenleneme tarihi 1 aydan eski olamaz.

      2. Erasmus Programına katılacağı dönem için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması (30 AKTS) gerekir.

      3. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam hareketlilik süresi 12 ayı geçemez. 


Başvuru Adımları:

 • Öğrenciler başvurularını, Online Başvuru Sistemine öğrenci e-posta adresleriyle (@st.uskudar.edu.tr ) kayıt olarak başlatacak ve Erasmus>Öğrenci>Giden Öğrenci adımlarını takip edeceklerdir. Başvuru Formu dikkatlice doldurulmalı ve onaylı transkript en geç 10 Şubat 2021 tarihi, 17.30’a kadar Erasmus Online Bilgi Sistemine yüklenmelidir.
 • Partner Üniversitenin (var ise) talep ettiği dil yeterliliğini kanıtlayacak belge (tercih ettiği kurumda İngilizce dışında dil şartı olan adaylar için).
 • Feragat için zaman aralığı  09 Nisan 2021’dir. Belirtilen tarih aralığından sonra feragat eden öğrencilerden bir sonraki başvurularında -10 puan düşülecektir.

**Erasmus Başvuru Sistemine eksik imza ile yüklenen başvurular geçersiz sayılacaktır.**


Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Her öğrenci Güz ya da Bahar olmak üzere 1 Dönem için seçilecektir.
 • Tercih edilecek kurumun başvuru koşulları, kontenjanları ve gerekli dil şartları gibi konuları incelemek başvuru yapacak olan öğrencilerin sorumluluğundadır. Başvuru öncesi tercih edilecek kurumun başvuru şartları dikkatlice incelenmelidir.
 • Bir dönemde 30 ECTS karşılığı ders alınması zorunludur.

Toplam Faaliyet Süresi

 • Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) Erasmus+ programından (hibesiz olsa dahi) 12 aydan fazla yararlanamaz.
 • Öğrenim hareketliliği 3 aydan kısa olamaz

İngilizce Yeterlilik Sınavı

 • Tüm adaylar Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik sınavına  davet edilecektir.
 • Sınav B2 düzeyinde olacaktır.
 • Daha önce sadece 11 Mart 2020 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Programı için gerçekleştirilen İngilizce yeterlilik sınavına katılmış olan adaylar, almış oldukları sınav puanlarını bu başvuru için kullanabilirler. Daha eski tarihlerde katılmış oldukları yeterlilik sınavı puanları geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerin 11 Mart 2020 tarihinde girmiş oldukları dil yeterlilik sınavını saydırabilmeleri için Erasmus Ofisine başvuru bitiş tarihinden önce bildirmeleri gerekmektedir.
 • Son iki yılda aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan birine ait geçerli (B2) sınav sonuç belgesi olan adaylar almış oldukları sınav sonucunu kullanmak için en geç 05 Şubat 2021 tarihine kadar dilekçe ile Erasmus Ofisine talepte bulunmalıdırlar.

 

SINAV TÜRÜ

YETERLİLİK PUANI (B2)

TOEFL (Computer Based / CBT)

221-222

TOEFL (Internet Based / IBT)

84

TOEFL (Paper Based / PBT)

561-562

Pearson PTE (Academic)

71

CPE

Passing Grade

FCE

Passing Grade

CAE

B

YÖKDİL-YDS-KPDS

70

            Tablo-1 Kabul Edilecek Sınav türleri

Not: 18- 19 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak yabancı dil sınavı yer ve saat bilgileri Erasmus Ofisi web (https://erasmus.uskudar.edu.tr/tr) sitesinde ve adaylara e-posta ile duyurulacaktır.


Seçim Kriterleri

 • Başvurusunu tamamlayan öğrenciler bulundukları fakülte/enstitü/meslek yüksek okulu bölümlerinde ulaştığı nihai sıralama puanı dikkate alınarak en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.
 • Adaydan daha önce katıldığı her Erasmus+ Programı için bir sonraki başvurusunda nihai sıralama puanından 10 puan düşürülür (aynı öğrenim kademesinde kayıtlı ise).
 • Aynı okulu tercih eden öğrenciler arasında puan(lar)ı yüksek olan(lar) yerleştirme için önceliklidir.
 • Hakkından feragat edenlerin sonucunda yapılacak değerlendirmede yedek sıralamasında en yüksek puan sahibi öğrenci, Bölüm/ Fakülte bazında değerlendirilecektir.
 • Erasmus Ofisi,öğrencilerin İngilizce sınavı sonrası başarı durumuna göre kontenjan sayılarını yeniden belirleme hakkını saklı tutar.
 • Yedek öğrenciler ilk başvuruda beyan ettikleri tercihlerine göre yerleştirilecektir. Yedek liste değerlendirmesi 15.11.2021 tarihinden sonra sona erecektir.

 

2021/2022 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı Puanı

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan1

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan2

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azalma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Tablo-2 Seçim ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu

 

1Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

2Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

 

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

 


Tahmini Kotenjanlar  

Erasmus Öğrenci Öğrenim hareketliliği kontenjanları aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir ;

 • Bölümlerin Kurumlararası Anlaşmaları,
 • Bölümlerin Kontenjanları,
 • Erasmus Puanları,
 • 2021-2022 Akademik yılı için tahsis edilmesi beklenen Erasmus Programı hibesi

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı

1

Çizgi Film ve Animasyon

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

1

Yeni Medya ve İletişim

1

Radyo Tv ve Sinema

1

Reklamcılık

1

Yeni Medya ve Gazetecilik

1

Gazetecilik

1

Toplam 8

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Felsefe

1

Psikoloji(İngilizce)

2

Psikoloji(Türkçe)

2

Siyaset Bilimi ve U.İlişkiler(Türkçe)

1

Siyaset Bilimi ve U.İlişkiler(Ingilizce)

1

Sosyoloji

1

Tarih

1

Toplam

9

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

2

Biyomühendislik

2

Elektronik Mühendisliği

2

Endüstri Mühendisliği

2

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

2

Yazılım Mühendisliği

2

Toplam

16

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi

1

Dil ve Konuşma Terapisi

1

Ebelik

1

Ergoterapi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Hemşirelik

1

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

Sağlık Yönetimi

1

Beslenme ve Diyetetik

1

Sosyal Hizmet

1

Toplam 

10

TIP FAKÜLTESİ

Toplam

 1

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Moleküler Biyoloji

 

Biyomühendislik

 

Toplam

1

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Klinik Psikoloji

 

Medya ve Kültürel Çalışmalar

 

Nöropazarlama

 

Uygulamalı Psikoloji

 

Yeni Medya ve Gazetecilik

 

Toplam

1

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

X

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

X

Genel Toplam 

46

Tablo- 3 Tahmini Kontenjanlar 


Hareketlilik Hibeleri

 • Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında öğrencilerimiz 1 Dönem için en fazla 4 ay 15 gün hibelendirilecektir.
 • Hibeler, öğrencinin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.
 • 1 haftadan uzun süre gittiği ülkeden çıkış yaptığı anlaşılırsa öğrencinin ayrıldığı sürenin tamamı için kesinti yapılır (resmi tatiller hariç). 

2020-2021 Akademik Yılı tahsis edilen hareketlilik aylık hibe tutarlarını aşağıda görebilirsiniz:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

Tablo-4 2020 Sözleşme dönemi Ülke gruplarına göre aylık hibe miktarları tablosu

 

Öğrenim hareketliliği için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo4’te belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100€ ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

Engelsiz Erasmus+

Üsküdar Üniversitesi, her kesimden katılımcıya eşit erişim ve fırsat sağlamayı taahhüt eder. Bu nedenle, fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili sorunları olan öğrenci ve personel, kabul eden kurumun yerel öğrencilere ve personeline sunduğu destek hizmetlerinden yararlanabilir. Üsküdar Üniversitesi ek desteğe ihtiyaç duyan ziyaretçilerine ve programa hak kazanan kendi katılımcılarına (gelen/giden öğrenci ve personel) mümkün olan tüm desteği sağlama hedefini ön planda tutmaktadır.

Erasmus + özel ihtiyaç desteği aracılığıyla fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili dezavantajlı olan katılımcılar için ek finansman sağlanmaktadır. Bu nedenle Erasmus + hibeleri, katılımcının karşılaştığı belirli zorlukları telafi etmek için öğrenim, staj veya personel hibelerinden daha yüksek olabilir (özel konaklama gereksimi, tıbbi seyahat yardımı, tıbbi katılım, destekleyici ekipman, özel öğrenme materyalinin uyarlanması, öğrenciler ve personel için refakatçi). Bu ve buna benzer, olmaz ise hareketliliğin gerçekleşemeyeceği elzem ve zorunlu giderler belli orana kadar desteklenmektedir. Bu ek destek hibesi, gerçek maliyetlere dayalı bir katkıdır. Normal planlanan hareketliliğin aylık hibe miktarına ek olarak değişkenlik göstermektedir. 

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında partner üniversitelerimizi incelemek için tıklayınız

 

2021- 2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

30/11/2020 09:54