Erasmus Nedir?

Erasmus programı, Erasmus öğrenci değişim programı veya Erasmus Projesi (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students: Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Programı), yüksek öğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir.

Erasmus programı 2014 yılı sonu itibarı ile sona ermiştir. Erasmus+programı daha önce sadece Erasmus ismiyle yürütülen 2014 yılı itibarı ile sona eren hayat boyu öğrenme programı‘nın yeni adıdır. 2014-2020 Yılları arasında Erasmus+ olarak hibe desteği ile devam edecektir.

Avrupa Birliği EU2020 Stratejisi ile birlikte eğitim ve öğretime daha çok önem vermektedir. Erasmus+, yurtdışında eğitim alma ve çalışma yapma fırsatları sayesinde insanların daha fazla ve daha iyi beceriler kazanmalarına yardım etmeyi amaçlıyor. Erasmus Plus Programı eğitim,öğretim, öğrenim, staj, gönüllü çalışmalar, gençlik ve spor alanlarında yükseköğretimde kaliteyi arttırmak amacı ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu alanlarda Türkiye’deAvrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,Ulusal Ajans ile hibe desteği sağlamaktadır.