Erasmus Nedir ?

ERASMUS NEDİR?

Erasmus programı,Erasmus öğrenci değişim programıveyaErasmus Projesi(EuropeanRegionActionScheme for theMobility of UniversityStudents:Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Programı), yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik edenAvrupa Birliğiprojesidir.

Erasmus programı 2014 yılı sonu itibarı ile sona ermiştir.Erasmus+programı daha önce sadece Erasmus ismiyle yürütülen 2014 yılı itibarı ile sona eren hayat boyu öğrenme programı‘nın yeni adıdır. 2014-2020 Yılları arasında Erasmus+ olarak hibe desteği ile devam edecektir.

Avrupa BirliğiEU2020 Stratejisiile birlikte eğitim ve öğretime daha çok önem vermektedir. Erasmus+, yurtdışında eğitim alma ve çalışma yapma fırsatları sayesinde insanların daha fazla ve daha iyi beceriler kazanmalarına yardım etmeyi amaçlıyor. Erasmus Plus Programı eğitim,öğretim, öğrenim, staj, gönüllü çalışmalar, gençlik ve spor alanlarında yükseköğretimde kaliteyi arttırmak amacı ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu alanlarda Türkiye’deAvrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,Ulusal Ajansile hibe desteği sağlamaktadır.