Yüksek kaliteli modern insan ve insan odaklı teknolojiye hakim eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programları oluşturmak. Bölgesel kalkınmaya değer katan ve iyi bir örnek oluşturan Üsküdar Üniversitesi, dünya çapında lider bir üniversite olmayı hedefliyor. Türkiye'de küresel standartlar eğitimi vermek.