2017-2018 Güz ve Bahar Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

2017-2018 Güz ve Bahar Dönemi Erasmus Programına katılmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki yönergeleri takip etmelidirler :

Uygunluk Kriterleri:

 

Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2017-2018 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde olacaktır.

 

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

 

 1. a) Birinci kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması
 2. b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

 

 • Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.
 • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

 

Başvuru Adımları:

 

 • Öğrenciler 20 Ocak – 17 Şubat 2017 tarihleri arasında “Erasmus + Online Bilgi Sistemi” sayfası aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Öğrenciler ayrıca imzalı başvuru formunu ( 2 nüsha) geçerli not ortalaması gösterir transkriptleri ile birlikte ( 2 kopya ) , 17 Şubat 2017 16:00 a kadar Altunizade Yerleşkesi, 1. kat 106 nolu Erasmus Ofisi’ne teslim etmelidirler. Teslim edilmeyen veya eksik imza ile teslim edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Partner üniversitenin talep ettiği dil yeterliliğini kanıtlayacak belge (Tercih ettiği üniversitede İngilizce dışında dil şartı olan adaylar)
 • Başvuruda bulunan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı tarafından yapılacak 23 Şubat 2017tarihinde olan İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır.
 • İngilizce Yeterlilik Sınavı sonuçları 3 Mart 2017 tarihinde Erasmus web sitesinde ilan edilecektir.
 • Başvuru sürecinin nihai sonuçları 13 Mart 2017 tarihinde ilan edilecektir.

  Bilgilendirme Toplantıları:

 • 14 Şubat 2017 Salı – Emir Nebi 1 Salonu – Çarşı Yerleşkesi Saat: 16:30
 • 15 Şubat 2017 Çarşamba – Nermin Tarhan Salonu – Merkez Yerleşke Saat: 14:00

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

 • Her öğrenci Güz ya da Bahar olmak üzere 1 Dönem için seçilecektir.
 • Tercih ettiğiniz kurumun akademik takvimini seçiminizden önce dikkatle inceleyiniz.
 • Bir dönemde en az 30 ECTS karşılığı ders alınması zorunludur.
 • Tercih edeceğiniz üniversitenin başvuru koşullarını, kontenjanlarını ve gerekli dil şartlarını incelemek başvuru yapacak olan öğrencilerin sorumluluğundadır. Lütfen, başvuru öncesi tercih edeceğiniz üniversitelerin başvuru şartlarını dikkatlice inceleyiniz.
 • Partner Üniversiteler ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda her bir anlaşmalı üniversite için Güz ve Bahar (her bir dönemde) dönemleri için kontenjanlarımız 2’şer kişiliktir.

 

Yazılı sınav

 

 • Tüm adaylar Üsküdar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı tarafından hazırlanan ve 23 Şubat 2017* tarihinde yapılacak olan İngilizce yazılı sınava davet edilecektir. Sınav B2 düzeyinde olacaktır.
 • İngilizce sınav puanı B2 olmayan başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Daha önce Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Öğrenim Programı için gerçekleştirilen İngilizce yeterlilik sınavlarına katılmış olan adaylar, almış oldukları sınav puanlarını bu başvuru için kullanabilirler. Adayların İngilizce yeterlilik sınav geçerlilikleri 1 yıldır, daha eski tarihlerde katılmış oldukları yeterlilik sınavı puanları geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerin girmiş oldukları dil yeterlilik sınavını saydırabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programı ve Erasmus Ofisini sınav öncesi bilgilendirmeleri gerekmektedir.
 • Yazılı sınavın yapılacağı yer ve saat bilgileri Erasmus Ofisi web sitesinde duyurulacaktır.

 

Seçim Kriterleri:

 • GNO: %50
 • İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50

(Toplam 100 puan üzerinden)

 • Daha önce yararlanılan her bir faaliyet için: -10 puan

 

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğretim öğrenci/staj hareketliliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

 

Fakülte Adı Kontenjan*
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 15 Öğrenci
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 5 Öğrenci
Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 Öğrenci
İletişim Fakültesi 5 Öğrenci
Enstitüler 1 Öğrenci

Erasmus Ofisi, fakülte bazında öğrencilerin İngilizce sınavı sonrası başarı durumuna göre kontenjan sayıları yeniden belirleme hakkını saklı tutar..

 

Hareketlilik Hibeleri

Öğrenciler Türk Ulusal Ajansı tarafından ayrılan üniversite bütçesine göre hareketlilik hibesi alır. Hibeler, öğrencinin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenciler hareketlilik hibesi almasalar da Erasmus programına katılma hakları vardır. Erasmus Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus Staj Programı ile ilgili öğrenciler ( lisans, lisansüstü) her seviye için, sadece toplamda 12 ay boyunca hareketlilik hibesi alabilirler.

Ancak 12 ay’ı tamamlayan öğrenciler, hareketlilik hibesi almadan birden fazla Erasmus Değişim programı ve Erasmus staj Hareketliliğine katılabilir.

Öğrenci hibe ile erasmus değişim programına katıldı ise, o öğrenci fakültesi tarafından onay alınması durumunda hibesiz bir şekilde Erasmus Değişim Programına katılabilir.

Öğrenci Erasmus Staj Programı için hareketlilik hibesi aldıysa aynı zamanda da, Erasmus Değişim Programı için hareketlilik hibesi alabilir.

Bu, öğrencilerin her seviyede Erasmus programlarına ( Erasmus Değişim veya Erasmus staj hareketliliği ) katılabileceği ve her biri için toplam 12 ay boyunca hareketlilik hibesi alabilir anlamına gelir.

2017-2018 Akademik Yılı tahsis edilen hareketlilik hibe tutarlarını aşağıda görebilirsiniz. Bu miktarlar yıllık olarak değişebilir ve bu nedenle gelecek akademik yıl için aynısının dikkate alınmaması gerektiğini unutmayınız.

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)
 1. Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 500
 1. Grup Program Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400
 1. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300

 

 

Erasmus öğrenci hareketliliği kontenjanları aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir ;

 • Bölümlerin Kurumlar arası Anlaşmaları
 • Bölümlerin Kontenjanları
 • Erasmus Puanları
 • 2017-2018 Akademik yılı Erasmus hibeleri

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında partner üniversitelerimizi incelemek için tıklayınız

 

ERASMUS başvuru işlemleri için lütfen tıklayınız.