2018 Proje Dönemi Erasmus+ Avrupa Staj Konsorsiyumu Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

2018 Proje Dönemi Erasmus+ Avrupa Staj Konsorsiyumu Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu personelinin, program ülkesi olan başka bir yükseköğrenim kurumu veya şirkette en az 2 iş günü ile 8 hafta arasında bir eğitim faaliyeti sürdürmesine olanak tanır. Kurumlar arasında kurumlararası anlaşma olması gerekli değildir.

 

Hareketliliğin gerçekleştirilebileceği son tarih 31 Mayıs 2021'dir. 

 

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılım Şartı:

Üniversitemizde yarı/tam zamanlı çalışan tüm idari personel ve araştırma görevlileri eğitim alma hareketliliğine katılabilir. Eğitim alma hareketliliğinde öncelik idari kadroda bulunan personele verilir. 

*Kadrosu farklı bir kurumda olup sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliliğe kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. 

2018 Erasmus+ Avrupa Staj Konsorsiyumu Hareketliliği bütçesinden en fazla 3 personel hibelendirilebilecektir. Hibe verilecek gün sayısı azami 5 hareketlilik günü olarak sınırlandırılmıştır. 

 

Başvuru Tarihleri: 25 Ocak- 31 Mart 2021

İngilizce Yeterlilik Sınavı: Başvurular usatıldığı için henüz kesinlik kazanmamıştır. Güncel sınav tarihi buradan paylaşılacaktır. 

Hareketliliğin Gerçekleştirilebileceği Son Tarih: 31 Mayıs 2021

 

Başvuru Adımları:

 • Programa katılmayı planlayan personel Erasmus+ Avrupa Staj Konsorsiyumu için hazırlanan Başvuru Formunu doldurmalıdır,
 • Programa katılacak personel eğitim alma hareketliliğini gerçekleştirmek istediği kurumdan/şirketten hareketlilik tarihlerini içeren Kabul Mektubu edinmelidir, 
 • Programa katılacak personelin eğitim alacağı programa ilişkin bilgileri ve iş planını içeren Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasının misafir olunacak kurum, personel ve Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Birimince imzalanması gerekmektedir,
 • EBYS üzerinden ilgili hareketlilik tarihleri için alınmış onaylı izin yazısı bulunmalıdır.

Dikat: Tüm başvuru belgelerinin taranmış kopyaları Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Biriminin e-posta adresine (erasmus@uskudar.edu.tr) teslim edilmelidir ve orijinal belgeler başvuru sahibi tarafından sonuçlar açıklanana kadar muhafaza edilmelidir. 

 

Personel Seçim Kriterleri:

Eğitim Alma Hareketliliğine katılacak personel seçimi Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Makamınca belirlenen Seçim Komisyonu ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.

 

Puanlandırma:

Taban Puan

60

Yabancı Dil Puanı

+(%20)*

Programa daha önceden katılmamış olma

+5

Yeni bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma yapılarak hareketliliğin gerçekleştirilmesi

+5

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel

+5

Engelli personel

+5

Son iki yıl içinde hareketliliğe katılım

(-10) – her bir hareketlilik için

* Yabancı Dil Sınavının %20'si;

-YDS, YÖKDİL 70 olarak kabul edilmesi,

- İdari personel ve araştırma görevlilerinin bir yabancı dil belgesi ibraz etmemeleri halinde, yabancı dil notunun (Türkiye'de öğrenim dili %100 İngilizce olan bir programdan mezun olmak (Lisans) 100 üzerinden 70 puan olarak değerlendirilmesi) veya Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılacak İngilizce yeterlilik sınavından en az 70 alınması,

* Asil ve yedek liste en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanır, değerlendirme herhangi bir puan üzerinden yapılmamaktadır.

*Başvurular çalışma yılı süresine göre önceliklendirilir.

*Daha önceden programa katılmayan personeli bulunan birimlere öncelik verilir.

*Daha önce programa hak kazanmış ancak mücbir sebep olmaksızın hareketlilikten feragat eden personel ve temsil ettiği birim önceliğini kaybeder. 

*Engelli personel önceliklidir.

*12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21.maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yararlanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler” in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ Personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklidir.

 

Değerlendirme Sonuçları:

Değerlendirme Sonuçları asil ve yedek Liste olarak Üsküdar Üniversitesi Erasmus+ Web Sitesi 'nden ilan edilecektir.

(Duyurular/Announcements).

 

Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Hesaplamaları:

Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek günlük hibe miktarı, gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir (seyahat gideri hariçtir).

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (Avro)

 1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

 1. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

 1. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

119

 

Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibeler; kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz.

 • Hareketliliğin Katılım Sertifikası ile belgelendirmiş olması gerekmektedir. Faaliyetin yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz. 

 

Seyahat Gideri Ödemeleri:

Personele ödenecek seyahat hibesi “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak yapılmaktadır. Tablo 2’de belirtilen seyahat hibe desteği gönderen kurum ve misafir eden kurumun bulunduğu şehir esas alınarak hesaplanır. Seyahat gerçekleştirilen günler için (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve 2 günden fazla olmamak şartı ile) günlük hibe ödemesi yapılır. Seyahat edilen günler dahilinde Tablo 1’de belirtilen günlük hibe desteğine tabii olunması için seyahat günlerinin misafir kurumdaki ziyaret günlerinin dışında planlanması gerekmektedir.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20 €

100 - 499 KM arası

180 €

500 - 1999 KM arası

275 €

2000 - 2999 KM arası

360 €

3000 - 3999 KM arası

530 €

4000 - 7999 KM arası

820 €

8000 KM ve üzeri

1500 €

 

Engelli Personel İçin İlave Hibeler:

Erasmus+ programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart Erasmus+ hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Bu ihtiyaç halinde Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Birimi’nin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 

Eğitim Alma Hareketliliğine İlişkin Maaş ve Yükümlülükler:

Faaliyet kapsamında yurtdışında geçirilen süre boyunca ilgili personel Türkiye’deki maaşını almaya devam eder. Personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Yurtdışına gidecek personele Erasmus+ hibesi dışında (günlük hibe/ seyahat gideri) yolluk ve gündelik verilmez.

 

Erasmus+ Avrupa Staj Konsorsiyumu Personel Eğitim Alma Hareketliliği Dokümanları:

Hareketlilikten Önce:

 • Başvuru Formu,
 • Kabul Mektubu,
 • Hibe Sözleşmesi