2019-2020 Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında Erasmus Staj Hareketliliği için başvurular açılmıştır

2019-2020 Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında Erasmus Staj Hareketliliği için başvurular açılmıştır.

Erasmus Staj Hareketliliği için minimum süre 2 ay olup, öğrencilerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri süresince 12’şer ay Erasmus Öğrenci Hareketliliklerinden faydalanma hakları bulunmaktadır. Staj Hareketliliğinin tamamlanması için gereken son tarih ise 31 Mayıs 2021'dir. Başvurularınızı Üniversitenizin Erasmus web sitesi üzerinden kayıt olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 29/11/2019

 

Başvuru Aşamaları:

 1. Aşama: Başvuru Belgelerinin Teslim Edilmesi: 
  • Başvuru iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup başvuru formlarının teslim edileceği ilk aşama için son başvuru tarihi 29/11/2019’dur. Başvuru formları Konsorsiyum Kurum Temsilcilerine veya ilgili Üniversitenin Erasmus Ofisine iletilmelidir. Başvuru formları hakkında detaylı bilgi Başvuru Belgeleri başlığı altında yer almaktadır.
 2. Aşama: Kabul Belgesinin Teslim Edilmesi: 28 Şubat 2020
  • İlk aşamada başvuru kriterlerini, yabancı dil kriterini ve Erasmus notu kriterini başarı ile sağlayan öğrenciler, ikinci aşamada 28 Şubat 2020 Cuma gününe kadar staja gideceği kurumun kabul belgesini teslim etmek zorundadır. (Yerleştirme aşamasında Konsorsiyumun öğrencilere sağlayacağı destek hakkında ikinci aşamaya geçen öğrenciler ayrıca bilgilendirilecektir.)
  • Yerleştirilmeye hak kazandığı halde kabul mektubu teslim etmemiş olan öğrencilerimiz başvurularını tamamlamamış sayılacakları için 29 Şubat tarihi itibariyle yerleştirilme hakkı son bulacaktır.
  • Kabul Belgesi için tıklayınız.

Başvuru Kriteri:

- Başvuruların uygunluğu, Ulusal Ajans tarafından belirlenen minimum genel not ortalaması kriteri üzerinden kontrol edilir.

 • Ön lisans/Lisans: 2.20/4.00
 • Lisansüstü: 2.50/4.00

- Minimum başvuru kriterlerine sahip olan öğrencilerin 1. Aşamayı başarı ile tamamlayabilmeleri için kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumunun Yabancı Dil ve Erasmus Notu kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Bununla birlikte başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alınır: 

·         Aynı eğitim seviyesinde daha önce Erasmus Programına katılım: Her bir önceki katılım için -10 puan 

·         Dezavantajlı öğrenciler (Sağlık durumu ile ilgili doktor raporunu, başvuru formu ile birlikte sunması halinde): +10 puan 

·         Şehit ve gazi çocuklarına: +15 puan

·         Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe gidilmesi halinde: -10 puan 

·        2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan

 

 

Başvuru Belgeleri:

Öğrenciler, başvuru belgelerini kayıtlı oldukları Üniversitenin konsorsiyum temsilcisine teslim etmelidir. (Konsorsiyum temsilcileri için Üniversiteniz ile iletişime geçin.)

 1. Başvuru Formu (Başvuru formu online olarak doldurulup 2 nüsha çıktısı alındıktan sonra imzalanmalı. Başvuru formu için Üniversitenizin web sitesini ziyaret ediniz.)
 2. Europass formatında CV* (Europass formatı için tıklayınız.)
 3. Resmi Transkript* (Öğrenci İşleri Direktörlüğü'nden alınmış, onaylı olmalıdır)
 4. 1 Resim*

* Başvuru formu doldurulurken, diğer başvuru evraklarının elektronik versiyonu forma yüklenmelidir.

Başvurular Erasmus Notu üzerinden değerlendirilecektir.

 • Erasmus Notu: %50 GNO + %50 YABANCI DİL NOTU

Erasmus Notu

Üniversitelerin yabancı dil değerlendirme koşulları için tıklayınız & Konsorsiyum Kurum Temsilcisi ile iletişime geçiniz;

 1. İstanbul Kültür Üniversitesi
 2. İstanbul Şehir Üniversitesi
 3. Kadir Has Üniversitesi
 4. Üsküdar Üniversitesi
 5. Sabancı Üniversitesi

-       Mezun durumunda olan öğrencilerimiz de mezun olmadan önce başvuru yaptıklarında hareketlilikten faydalanabilirler. Ancak kazanılan staj hakkının mezuniyeti takiben 12 ay içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir. 

 

Erasmus başvurusunun tamamlanabilmesi için başvuran öğrencinin online bilgi sistemi üzerinden doldurduğu formu 2 nüsha halinde alarak Erasmus Bölüm Koordinatörüne imzalattıktan sonra Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURULARIMIZ ONLINE BİLGİ SİSTEMİMİZ ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR  

https://app.erasmus.uskudar.edu.tr/tr/