2019-2020 Güz ve Bahar Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

2019-2020 Güz ve Bahar Dönemi Öğrenim Hareketliliği Erasmus Başvuruları

 

2019-2020 Güz ve Bahar Dönemi Erasmus Programına katılmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki yönergeleri takip etmelidirler :

Uygunluk Kriterleri:

Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2019-2020 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde olacaktır.

 

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

 

 1. a) Birinci kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması
 2. b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 3.20/4.00 olması

 

 • Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.
 • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

 

Başvuru Adımları:

 

 • Öğrenciler 25 Ocak-22 Şubat 2019 tarihleri arasında “Erasmus + Online Bilgi Sistemi” sayfası aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Öğrenciler ayrıca imzalı başvuru formunu (2 nüsha) geçerli not ortalaması gösterir transkriptleri ile birlikte ( 2 kopya ) , 22 Şubat 2019 16.00’a kadar Altunizade Yerleşkesi, 1. kat 106 nolu Erasmus Ofisi’ne teslim etmelidirler. Teslim edilmeyen veya eksik imza ile teslim edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Partner üniversitenin talep ettiği dil yeterliliğini kanıtlayacak belge (Tercih ettiği üniversitede İngilizce dışında dil şartı olan adaylar)
 • Başvuruda bulunan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı tarafından yapılacak 27 Şubat 2019 tarihinde olan İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır.
 • Başvuru sürecinin nihai sonuçları Erasmus Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerimizin ilanı 11.03.2019 olacaktır.
 • Feragat için zaman aralığı: 11.03.2019-22.03.2019, belirtilen tarih aralığından sonra feragat eden öğrencilerin bir sonraki başvurularından -10 puan düşülecektir.

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

 • Her öğrenci Güz ya da Bahar olmak üzere 1 Dönem için seçilecektir.
 • Tercih ettiğiniz kurumun akademik takvimini seçiminizden önce dikkatle inceleyiniz.
 • Bir dönemde 30 ECTS karşılığı ders alınması zorunludur.
 • Tercih edeceğiniz üniversitenin başvuru koşullarını, kontenjanlarını ve gerekli dil şartlarını incelemek başvuru yapacak olan öğrencilerin sorumluluğundadır. Lütfen, başvuru öncesi tercih edeceğiniz üniversitelerin başvuru şartlarını dikkatlice inceleyiniz.
 • Partner Üniversiteler ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda her bir anlaşmalı üniversite için Güz ve Bahar (her bir dönemde) dönemleri için kontenjanlarımız 2’şer kişiliktir.

 

Yazılı sınav

 • Tüm adaylar Üsküdar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı tarafından hazırlanan 27 Şubat 2019 tarihinde yapılacak olan İngilizce yazılı sınava davet edilecektir. Sınav B2 düzeyinde olacaktır.
 • İngilizce sınav puanı B2 olmayan başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Daha önce Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Öğrenim Programı için gerçekleştirilen İngilizce yeterlilik sınavlarına katılmış olan adaylar, almış oldukları sınav puanlarını bu başvuru için kullanabilirler. Adayların İngilizce yeterlilik sınav geçerlilikleri 1 yıldır, daha eski tarihlerde katılmış oldukları yeterlilik sınavı puanları geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerin girmiş oldukları dil yeterlilik sınavını saydırabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programı ve Erasmus Ofisini sınav öncesi dilekçe yazarak bildirmeleri gerekmektedir.
 • Yazılı sınavın yapılacağı yer ve saat bilgileri Erasmus Ofisi web sitesinde duyurulacaktır.

 

Seçim Kriterleri:

 • GNO: %50
 • İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50

(Toplam 100 puan üzerinden)

 • Daha önce yararlanılan her bir faaliyet için: -10 puan

 

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğretim öğrenci/staj hareketliliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

 

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Görsel İletişim

1

Halkla İlişkiler

1

Medya ve İletişim Sistemleri

1

Radyo Tv ve Sinema

1

Reklam Tasarımı ve İletişimi

1

Yeni Medya ve Gazetecilik

1

FAKÜLTE BAZLI TOPLAM

6

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Felsefe

1

Psikoloji(İngilizce)

2

Psikoloji(Türkçe)

2

Siyaset Bilimi ve U.İlişkiler(Türkçe)

1

Siyaset Bilimi ve U.İlişkiler(Ingilizce)

1

Sosyoloji

1

FAKÜLTE BAZLI TOPLAM

8

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

2

Biyomühendislik

2

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

2

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

2

Yazılım Mühendisliği

2

FAKÜLTE BAZLI TOPLAM

14

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi

1

Dil ve Konuşma Terapisi

1

Ebelik

1

Ergoterapi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Hemşirelik

1

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

Sağlık Yönetimi

1

Beslenme ve Diyetetik

1

Sosyal Hizmet

1

FAKÜLTE BAZLI TOPLAM

10

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Moleküler Biyoloji

 

Biyomühendislik

 

Enstitü Bazlı Toplam

1

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Klinik Psikoloji

 

Medya ve Kültürel Çalışmalar

 

Nöropazarlama

 

Uygulamalı Psikoloji

 

Yeni Medya ve Gazetecilik

 

Enstitü Bazlı Toplam

1

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

X

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

X

 

 • Erasmus Ofisi, fakülte bazında öğrencilerin İngilizce sınavı sonrası başarı durumuna göre kontenjan sayıları yeniden belirleme hakkını saklı tutar.

Hareketlilik Hibeleri

Öğrenciler Türk Ulusal Ajansı tarafından ayrılan üniversite bütçesine göre hareketlilik hibesi alır. Hibeler, öğrencinin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenciler hareketlilik hibesi almasalar da Erasmus programına katılma hakları vardır. Erasmus Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus Staj Programı ile ilgili öğrenciler ( lisans, lisansüstü) her seviye içi