2020-2021 Güz ve Bahar Dönemi Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

2020-2021 Güz ve Bahar Dönemi Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

 

Değerli Öğrencilerimiz, lütfen duyuru metnini tüm ayrıntılarıyla dikkatlice okuyarak başvurunuzu tamamlayınız. Başvuru süresince tüm duyurular erasmus.uskudar.edu.tr web sitesinde yayınlanacak ve süreçle ilgili iletişim kanalı olarak @st.uskudar.edu.tr adresleriniz kullanılacaktır. Maillerinizi ve duyuruları sıklıkla kontrol etmeniz gerektiğini önemle belirtiriz.

 

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki kurumda gerçekleştirmesini içerir.

 

2020-2021 Güz ve Bahar Dönemi Erasmus Programına katılmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki yönergeleri takip etmelidirler:

 

A) Uygunluk Kriterleri:

 

Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2020-2021 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığından seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde olacaktır.

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 • a) Birinci kademe (önlisans, lisans) öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • b) İkinci ve üçüncü kademe (yükseklisans, doktora) öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması,
 • Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.
 • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam hareketlilik süresi 12 ay’ı geçemez.

 

B) Başvuru Adımları:

 

Öğrenciler 07 Şubat 2020 - 09 Mart 2020 tarihleri arasında “Erasmus + Online Bilgi Sistemi” sayfası aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 • Öğrenciler ayrıca imzalı başvuru formunu (2 nüsha), geçerli not ortalaması gösterir transkriptleri ile birlikte ( 2 kopya ) , 09 Mart 2020 17.30’a kadar Merkez Yerleşke, 1. kat 106 nolu Erasmus Ofisi’ne teslim etmelidirler. Teslim edilmeyen veya eksik imza ile teslim edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Partner üniversitenin talep ettiği dil yeterliliğini kanıtlayacak belge (Tercih ettiği üniversitede İngilizce dışında dil şartı olan adaylar)
 • Başvuruda bulunan öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde yapılacak  olan İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır.
 • Başvuru sürecinin nihai sonuçları (Erasmus Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan öğrenciler) 31 Mart 2020 tarihinde ilan edilecektir.
 • Feragat için zaman aralığı: 01.04.2020 - 10.04.2020, belirtilen tarih aralığından sonra feragat eden öğrencilerin bir sonraki başvurularından -10 puan düşülecektir.

 

09 Mart 2020 17.30’a kadar Merkez Yerleşke, 1. kat 106 nolu Erasmus Ofisi’ne teslim edilmeyen veya eksik imza ile teslim edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

C) Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Her öğrenci Güz ya da Bahar olmak üzere 1 Dönem için seçilecektir.
 • Tercih ettiğiniz kurumun akademik takvimini seçiminizden önce dikkatle inceleyiniz.
 • Bir dönemde 30 ECTS karşılığı ders alınması zorunludur.
 • Tercih edeceğiniz üniversitenin başvuru koşullarını, kontenjanlarını ve gerekli dil şartlarını incelemek başvuru yapacak olan öğrencilerin sorumluluğundadır. Lütfen, başvuru öncesi tercih edeceğiniz üniversitelerin başvuru şartlarını dikkatlice inceleyiniz.
 • Partner Üniversiteler ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda her bir anlaşmalı üniversite için Güz ve Bahar (her bir dönemde) dönemleri için kontenjanlarımız en az 1 kişi’ dir.

 

D) Not Dökümü

 

Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

 

 

E) Yabancı Dil Sınavı

 • Tüm adaylar Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve 11 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan yabancı dil (İngilizce) sınavına  davet edilecektir. Sınav B2 düzeyinde olacaktır.
 • İngilizce sınav puanı B2 olmayan başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Daha önce sadece 09 Aralık 2019 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Programı için gerçekleştirilen İngilizce yeterlilik sınavına katılmış olan adaylar, almış oldukları sınav puanlarını bu başvuru için kullanabilirler. Daha eski tarihlerde katılmış oldukları yeterlilik sınavı puanları geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerin 09 Aralık 2019 tarihinde girmiş oldukları dil yeterlilik sınavını saydırabilmeleri için Erasmus Ofisine sınav öncesi dilekçe yazarak bildirmeleri gerekmektedir.
 • Son iki yılda aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan birine ait geçerli (B2) sınav sonuç belgesi olan adaylar almış oldukları sınav sonucunun kullanmak için en geç  09 Mart 2020 tarihinde dilekçe ile Erasmus Ofisine talepte bulunmaları gerekmektedir.
 • Aşağıdaki   tabloda belirtilen bir sınav sonucu olup veya 09 Aralık 2019’da Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan sınav sonucunu kullanmak için 09 Mart 2020 tarihine kadar dilekçe ile erasmus ofisine başvurmayan öğrenciler 11 Mart 2020 tarihinde yapılacak yabancı dil sınavına girmek zorundadırlar.

 

SINAV TÜRÜ

YETERLİLİK PUANI (B2)

TOEFL (Computer Based / CBT)

221-222

TOEFL (Internet Based / IBT)

84

TOEFL (Paper Based / PBT)

561-562

Pearson PTE (Academic)

71

CPE

Passing Grade

FCE

Passing Grade

CAE

B

YÖKDİL-YDS-KPDS

70

 

Tablo-1 Kabul Edilecek Sınav türleri

 

 • 11 Mart 2020 tarihinde yapılacak yabancı dil sınavı yer ve saat bilgileri Erasmus Ofisi web sitesinde duyurulacaktır.

 

F) Seçim Kriterleri

 

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilecektir.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

 

2019/2020 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan1

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan2

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azalma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:

Hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/ eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde)

 

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

Tablo-2 Seçim ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu

 

1 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

2 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler’in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

 

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğretim öğrenci/staj hareketliliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

 

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

 

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

 

G) Kotenjanlar  

 

Erasmus Öğrenci Öğrenim hareketliliği kontenjanları aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir ;

 • Bölümlerin Kurumlararası Anlaşmaları,
 • Bölümlerin Kontenjanları,
 • Erasmus Puanları,
 • 2020-2021 Akademik yılı için tahsis edilmesi belirlenen Erasmus Programı hibesi

 

© 2011 - 2023 T.C. Üsküdar Üniversitesi. Her Hakkı Saklıdır.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Görsel İletişim

1

Çizgi Film ve Animasyon

1

Halkla İlişkiler

1

Medya ve İletişim Sistemleri

1

Radyo Tv ve Sinema

1

Reklam Tasarımı ve İletişimi

1

Yeni Medya ve Gazetecilik

1

Toplam

7

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Felsefe

1

Psikoloji(İngilizce)

2

Psikoloji(Türkçe)

2

Siyaset Bilimi ve U.İlişkiler(Türkçe)

1

Siyaset Bilimi ve U.İlişkiler(Ingilizce)

1

Sosyoloji

1

Tarih

1

Toplam

9

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

2

Biyomühendislik

2

Elektronik Mühendisliği

2

Endüstri Mühendisliği

2

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

2

Yazılım Mühendisliği

2

Toplam

16

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi

1

Dil ve Konuşma Terapisi

1

Ebelik

1

Ergoterapi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Hemşirelik

1