2020-2021 Akademik Yılı Yaz Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları

2020-2021 Akademik Yılı Yaz Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları

 

Değerli Öğrencilerimiz, lütfen duyuru metnini tüm ayrıntılarıyla dikkatlice okuyarak başvurunuzu tamamlayınız. Başvuru süresince tüm duyurular erasmus.uskudar.edu.tr web sitesinde yayınlanacak ve süreçle ilgili iletişim kanalı olarak @st.uskudar.edu.tr adresleriniz kullanılacaktır. Maillerinizi ve duyuruları sıklıkla kontrol etmeniz gerektiğini önemle belirtiriz.

 

Önemli Not: Staj faaliyeti en geç 31.05.2022 tarihinde bitecek şekilde planlanmalıdır. 

 

Başvuru Tarihleri:

Başlangıç: 21 Aralık 2020, Pazartesi, 10.00 (sabah)

Bitiş:         02 Nisan 2021, Cuma, 17:30

 

İngilizce Yeterlilik Sınavı:

20 Nisan 2021 (Yazılı Sınav)

21 Nisan 2021 (Konuşma/ Sözlü Sınav)

 

Kazananlar Duyurusu:

07 Mayıs 2021, Cuma, 20:00


Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında staj faaliyeti için uygun değildir:

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)

-AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.


Uygunluk Kriterleri:

1) Öğrencinin, örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

 • Birinci kademe (önlisans, lisans) öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • İkinci ve üçüncü kademe (yükseklisans, doktora) öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,50/4.00 olması.

Not: Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Transfer öğrenciler için de aynı uygulama geçerlidir. Transkriptin düzenleneme tarihi 1 aydan eski olamaz.

 

2) Öğrencinin Avrupa’da staj yapacağı bir kurum/üniversite tarafından gönderilmiş, tarihleri net olarak belirtilmiş, imzalı Kabul Mektubu/ Davet Mektubuna sahip olması,

3)Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması,


Başvuru Adımları:

 • Öğrenciler başvurularını, Erasmus+ Başvuru Sistemine öğrenci e-posta adresleriyle (@st.uskudar.edu.tr) kayıt olarak başlatacaklardır. Başvuru Formu dikkatlice doldurulmalı, Onaylı Transkript ve Kabul Mektubu en geç 02 Nisan 2021 tarihi, 17.30’a kadar Erasmus Başvuru Sistemine yüklenmelidir.

**Erasmus+ Başvuru Sistemine eksik imza ile yüklenen başvurular geçersiz sayılacaktır.**

 • Feragat için zaman aralığı 09 Haziran 2021’dir. Belirtilen tarih aralığından sonra feragat eden öğrencilerden bir sonraki başvurularından -10 puan düşülecektir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı

 • Tüm adaylar Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik sınavına  davet edilecektir.
 • Sınav B2 düzeyinde olacaktır.
 • Daha önce sadece 11 Mart 2020 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Programı için gerçekleştirilen İngilizce yeterlilik sınavına katılmış olan adaylar, almış oldukları sınav puanlarını bu başvuru için kullanabilirler. Daha eski tarihlerde katılmış oldukları yeterlilik sınavı puanları geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerin 11 Mart 2020 tarihinde girmiş oldukları dil yeterlilik sınavını saydırabilmeleri için Erasmus Ofisine başvuru bitiş tarihinden önce bildirmeleri gerekmektedir.
 • Son iki yılda aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan birine ait geçerli (B2) sınav sonuç belgesi olan adaylar almış oldukları sınav sonucunu kullanmak için en geç 02 Nisan 2021 tarihine kadar dilekçe ile Erasmus Ofisine talepte bulunmalıdırlar.

 

SINAV TÜRÜ

YETERLİLİK PUANI (B2)

TOEFL (Computer Based / CBT)

221-222

TOEFL (Internet Based / IBT)

84

TOEFL (Paper Based / PBT)

561-562

Pearson PTE (Academic)

71

CPE

Passing Grade

FCE

Passing Grade

CAE

B

YÖKDİL-YDS-KPDS

70

            Tablo-1 Kabul Edilecek Sınav türleri

 

20- 21 Nisan 2021 tarihinde yapılacak yabancı dil sınavı yer ve saat bilgileri Erasmus Ofisi web (https://erasmus.uskudar.dev) sitesinde ve adaylara e-posta ile duyurulacaktır.

 


Seçim Kriterleri

Öğrenciler, enstitü/ fakülte/ meslek yüksek okulu için ayrı ayrı kontenjan gözetmeksizin nihai sıralama puanına (GNO %50+ İngilizce sınav puanı%50) ve Üniversitemize aktarılan hibe miktarına göre genel listeden değerlendirilecektir.

 

Aynı programa kayıtlıyken başvuran adaydan daha önce katıldığı her Erasmus+ Programı için bir sonraki başvurusunda nihai sıralama puanından 10 puan düşürülür.

 

Başvurduğu hareketlilikte yedek durumunda olan öğrenciler belirtilen sürede feragat etmemişlerse bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanacaktır.

 

15.11.2021 tarihinden sonra Yedek liste değerlendirmesi sona erecektir.

 

Başvurusunu tamamlayan öğrencilerin ulaştığı nihai sıralama puanı dikkate alınarak en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.

 

2020/2021 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan1

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan2

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azalma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Tablo-2 Seçim ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu

 

1Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

2Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.


 Hibeler

 • Staj programı 2 aydan kısa olamaz. Hibelendirme 2 aya kadardır. Öğrenciler kısmi hibelendirme ile staj programlarını 2 aydan fazla planlayabilirler. 
 • Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.
 • 1 haftadan uzun süre gittiği ülkeden çıkış yaptığı anlaşılırsa öğrencinin ayrıldığı sürenin tamamı için kesinti yapılır (resmi tatiller hariç).

2020-2021 ve 2021-2022 Akademik Yılı Staj Programlarında kullanılacak aylık hibe tutarlarını aşağıda görebilirsiniz:

 

Ülke Grupları 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık Hibe Staj (Avro) 

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 

600 

3. Grup Program Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

400 

Tablo-4 2020 Sözleşme dönemi Ülke gruplarına göre aylık hibe miktarları tablosu

Engelsiz Erasmus+

Üsküdar Üniversitesi, her kesimden katılımcıya eşit erişim ve fırsat sağlamayı taahhüt eder. Bu nedenle, fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili sorunları olan öğrenci ve personel, kabul eden kurumun yerel öğrencilere ve personeline sunduğu destek hizmetlerinden yararlanabilir. Üsküdar Üniversitesi ek desteğe ihtiyaç duyan ziyaretçilerine ve programa hak kazanan kendi katılımcılarına (gelen/giden öğrenci ve personel) mümkün olan tüm desteği sağlama hedefini ön planda tutmaktadır.

Erasmus + özel ihtiyaç desteği aracılığıyla fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili dezavantajlı olan katılımcılar için ek finansman sağlanmaktadır. Bu nedenle Erasmus + hibeleri, katılımcının karşılaştığı belirli zorlukları telafi etmek için öğrenim, staj veya personel hibelerinden daha yüksek olabilir (özel konaklama gereksimi, tıbbi seyahat yardımı, tıbbi katılım, destekleyici ekipman, özel öğrenme materyalinin uyarlanması, öğrenciler ve personel için refakatçi). Bu ve buna benzer, olmaz ise hareketliliğin gerçekleşemeyeceği elzem ve zorunlu giderler belli orana kadar desteklenmektedir. Bu ek destek hibesi, gerçek maliyetlere dayalı bir katkıdır. Normal planlanan hareketliliğin aylık hibe miktarına ek olarak değişkenlik göstermektedir.