Giden Öğrenci (Öğrenim Hareketliliği)

GİDEN ÖĞRENCİ

Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin anlaşmalı başka bir üniversitede 3 ay ile 12 ay arasında bir dönemlik yurt dışı eğitime gitmesine olanak sağlar.

Lisans eğitiminin birinci sınıfında okuyan öğrenciler bu programdan faydalanamamaktadır. Hareketliliğe başvururken, akademik programlarının en az bir dönemini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Başvurular bir sonraki akademik yıl için düzenli olarak yapılır ve bu, Erasmus+'a kabul edilen bir birinci sınıf öğrencisinin, ikinci yılında Güz veya Bahar döneminde yurtdışındaki üniversiteye devam etmesi anlamına gelmektedir.

Öğrenciler Erasmus programına (hem öğrenim hem staj) en fazla bir akademik yıl boyunca (12 ay) katılabilirler. Öğrenciler Erasmus dönemi sonunda ev sahibi kurumlarına (Üsküdar Üniversitesi) dönmeli ve programlarını tamamlamalıdır.

Erasmus+ Programına katılan öğrenciler, ev sahibi kurumda (Üsküdar Üniversitesi) öğrenim ücreti ödemeye devam etmekte, ancak yurtdışında kendi dönemlerini/yıllarını geçirecekleri misafir üniversitede öğrenim ücretini ödemekten muaf tutulmaktadır. Buna ek olarak öğrenciler burslarını, bağışlarını ve hibelerini almaya devam ederler. Ayrıca öğrenciler, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla verilen Erasmus öğrenci hareketliliği hibesini almaya hak kazanırlar. Ancak Türkiye ile misafir olunacak kurum arasındaki seyahat masrafları da dahil olmak üzere diğer tüm masrafların (konaklama, yaşam, vb.) öğrenciye ait olduğu dikkate alınmalıdır. Öğrencilere herhangi bir hibe almadan (kendi finansal yollarıyla) Erasmus+ programına katılma şansı da verilmektedir.

NASIL BAŞVURULUR?

Erasmus+’ a başvururken yapılacak ilk adım sizlere tüm sorularınızla ilgili cevap verebilecek olan Erasmus bölüm koordinatörlerinizle iletişime geçmektir. Bunun yanında geçmiş dönemlerde Erasmus hareketliliğine katılan öğrenciler de yardımcı olabilir.

Öğrenciler başvurabilmek için ilan edilen tarih aralıklarını bilmeli, kayıt yaptırabilmek ve uygun şekilde başvurabilmek için Erasmus+ Online Başvuru Sistemindeki adımları izlemelidirler.

Üniversiteler seçilirken sistemin verdiği uyarı ve gereksinimler dikkate alınmalıdır. Çevrimiçi başvurular gönderilmeden önce sisteme girilmiş bilgiler kontrol edilmelidir (kurumların hangi dilde ders verdiği, hangi dönem için başvuru yapıldığı ve hangi derslerin seçileceği vb.)

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmamaktadır. Başvurular değerlendirildikten sonra adaylara gidip gitmemekte karar verebilmeleri için 1 hafta süre tanınmaktadır (feragat süresi her başvuru ilanında değişkenlik gösterebilir).

Başvurular bittikten sonra Erasmus Ofisi tarafından bölümünüze uygun kontenjanlara yerleştirileceksiniz.

KAZANDIKTAN SONRA

Öğrenciler yerleştirildikleri üniversitelere Erasmus ofisi tarafından nomine edilirler (aday gösterilirler). Bu süreçten sonra misafir üniversitenin talimatlarını ve başvuru işlemlerini takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

Kurumların son başvuru tarihi kaçırılmamalıdır (her kurumun son başvuru tarihi farklıdır). Son başvuru tarihinden sonra yapılan işlemler karşı kurum tarafından kabul edilmemektedir.

Kurumlar seçilirken verilen dersler hakkında araştırma yapılması gerekmektedir. Ayrıca kurumlar arasındaki kredi sistemlerinden de haberdar olunması gerekmektedir. Bu yapılırken Erasmus Bölüm Koordinatöründen yardım alınmalıdır.

Çoğu Avrupa kurumu, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanmaktadır. AKTS, Avrupa Birliği ve diğer işbirliği yapan Avrupa ülkelerindeki öğrencilerin öğrenim kazanımlarını ve performanslarını karşılaştırmak için standart bir sistemdir.

Bir akademik yıl normalde 60 AKTS kredisine karşılık gelir (bu, standart veya yeterlilik türünden bağımsız olarak tüm ülkelerde yaklaşık 1500-1800 saatlik çalışmaya denk gelmektedir.)

Değişim sırasında almayı düşündüğünüz dersler veya Üsküdar Üniversitesi akademik karşılıkları hakkında sorularınız varsa, bunu konu alanınızdaki Bölüm Erasmus Koordinatörü ile görüşmelisiniz.

BAŞVURU VE SEÇİM

Öğrenim hareketliliğine katılmak isteyen öğrenciler duyurulan başvuru tarih aralığında gerekli araştırmalarını yapıp erasmusexchange.uskudar.edu.tr web adresinden başvurup programdan yararlanmak istediklerini beyan ederler. Programa başvurmak isteyen öğrenciler, üniversiteleri, kendi bölümlerinin Erasmus anlaşmasını inceleyerek kontenjanlara uygun olarak Erasmus Ofisine başvurusunda bulunurlar. Yükseköğretim Kurumları, öğrencilerini Ulusal Ajansın belirlediği seçim kriterlerine göre seçer. Bu kriterler her akademik yıl için belirlenir ve Ulusal Ajans tarafından üniversitemize, üniversitemizden adaylara ilan edilir.

Öğrenciler web sitesindeki duyuruları takip eder ve başvurularını gitmek istedikleri akademik yıldan önceki akademik yılda yaparlar. Her akademik yıl için son tarih, web sitesinin ana sayfasındaki duyuru bölümünde belirtilmiştir. Tüm başvurular belirlenen kriterlere göre değerlendirilir ve sonuçlar web sitesinde ve ilan panolarında ilan edilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Başvuracaklar tam zamanlı öğrenci olmalıdır
  • Geçmiş dönemlerde derslerinden başarısız olan öğrenciler de Eramus öğrenci değişimine başvurabilirler.
  • Erasmus Hareketliliğine başvurmadan önce lisans programının ilk yılı başarıyla tamamlanmalıdır.
  • Genel not ortalaması, önlisans ve lisans programlarındaki öğrenciler için minimum 2.20/ 4.00 olmalıdır.
  • Genel not ortalaması, yüksek lisans ve doktora programındaki öğrenciler için minimum 2.50/4.00 olmalıdır.
  • Erasmus İngilizce yeterlilik (yazılı ve sözlü) sınavına katılmalıdır.
  • Doldurulan tüm başvuru belgeleri zamanında Erasmus Ofisine teslim edilmelidir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Sistemde kayıt tamamlandıktan sonra, öğrenciler aşağıda talep edilen belgelerin taranmış kopyasını PDF formatında online başvuru sistemine ilgili programın başvuru son tarihine tarihine kadar yüklemelidirler:

1- İmzalı Giden Öğrenci Başvuru Formu (online başvuru tamamlandıktan sonra 'Başvuru/listele' kısmından indirilebilir)
2- Güncel ve orijinal Transkript (Öğrenci işlerinden temin edilmektedir)
3- Dil yeterlilik belgesi (eğer varsa ve misafir üniversite tarafından talep edilirse)
4- Rıza Formu (online başvuru tamamlandıktan sonra 'Başvuru/listele' kısmından indirilebilir)

Öğrenci öğrenim hareketliliği Değerlendirme Kriterleri:

Genel not ortalaması ve İngilizce Yeterlilik Sınavı sonuçlarının ortalaması alınarak erasmus puanı/nihai skoruna ulaşılır ve bölüm bazlı sıralamadan değerlendirilir. GPA %50 Erasmus Dil Sınavı %50

VİZE İŞLEMLERİ

Öğrenciler değişim hareketliliğine katılacakları ülke için vize almak zorundadır. Erasmus Ofisi, başarısız olan öğrencilerden sorumlu değildir. Vize başvurusu yapmadan önce geçerli bir pasaporta sahip olmak, öğrencilerin sorumlulukları arasındadır. Her ülkenin farklı başvuru prosedürü vardır ve farklı belgeler gerektirir. Konsolosluk'tan Erasmus öğrencileri için gerekli evrakların listesini ve ayrıca oturma izni hakkında bilgi istenmelidir (gerekli olup olmadığı ve nereden alacağını öğrenilmelidir). Öğrenci Vizesi ve oturum izni işlemleri çok uzun sürebilir; öğrencilere, başvuru işlemlerine en geç altı ila sekiz hafta, değişim yarıyıllarının başlama tarihinden önce başlamaları tavsiye edilir!

Erasmus Ofisi, öğrencinin vize başvurusu için ihtiyaç duyacağı bir belge sağlayacaktır; bu belge Öğrencinin Erasmus Değişim Programında yer aldığını ve öğrencinin Ulusal Ajans tarafından tahsis edilecek hareketlilik hibesini alacağını belirten konsolosluğa yazılan bir belgedir. Bu belge Erasmus ofisi tarafından temin edilmektedir.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİNDEN AYRILMADAN ÖNCE

Öğrenciler, değişim başlamadan önce bu web sayfasında yer alan tüm bilgi ve belgeleri okumalı, gerekli işlemleri tamamlamalıdır.

Öğrencilerin bu belgeleri teslim etmeden değişim hareketliliğine katılamayacağını, aksi takdirde değişimlerinin geçerli sayılmayacağını unutulmamalıdır.

Ev sahibi kurumun tüm başvuru prosedürlerini öğrenciler tarafından takip edilmelidir. Bu sebeple, öğrencilerden misafir olunacak Üniversitenin akademik takvimini önceden kontrol etmeleri rica olunur.

HİBE SÖZLEŞMESİ

Bir öğrenciye hareketlilik hibesi verilirse, öğrenci toplam hareketlilik hibesinin% 70'ini alır. Gerekli tüm belgeleri ve ev sahibi kurumdaki başarılarını göstermek şartıyla, öğrenciler döndükten sonra hareketlilik hibelerinin kalan% 30'unu alacaklardır.

Üsküdar Üniversitesi'nden ayrılmadan önce, öğrenci hibeyle birlikte gelen sorumlulukları kabul etmek için Erasmus Ofisi tarafından tamamlanmış bir Mali Sözleşme imzalamalıdır.

Bir öğrenci Erasmus dönemini ikinci yarıyıla uzatacaksa, Öğrenci Erasmus Ofisinin ikinci yarıyıla uzatılan dönem hibelerinin Ulusal Ajans tarafından sağlanan bütçe nedeniyle öğrenciler dönmeden önce verileceğini garanti edemez, bu hibe başvuran tüm öğrenciler için gereken miktardan daha düşük olabilir. Bu nedenle, öğrenciler ikinci dönem hareketliliği için gerekli tüm düzenlemeleri önceden yapmalıdır.

Öğrencilerin bu sorumlulukları yerine getirmemeleri durumunda, hareketlilik hibelerinin geri kalan kısmı kesilebilir veya hareketlilik hibesinin ilk kısmını geri getirmeleri istenebilir.

BANKA DETAY FORMU

Erasmus hibesini alabilmeleri için öğrencilerin banka detay formlarını doldurmaları ve değişim dönemi başlamadan önce sunmaları gerekmektedir. Hibe yardımı iki taksitte ödenecektir: finansal sözleşme imzalandıktan sonra% 70; tüm evrakların usulüne uygun şekilde teslim edilmesi şartıyla, değişim süresi içinde kalan% 30. Hibe banka havalesiyle ödenecektir.