Personel Hareketliliği

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

Erasmus Üniversite Beyannamesi bulunan ve geçerli bir kurumlar arası Anlaşma bulunan bir Yüksek Öğrenim Kurumunda ders verme hareketliliğini yapabilir.

En az 8 saatlik bir eğitim verme zorunluluğu vardır (en az bir gün). Ev sahibi kurumdaki öğretim programına ve uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlamak için en az 2 iş günü sürmesi şiddetle tavsiye edilir.

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

Personel Eğitimi Alma Hareketlilik Programı, Erasmus Charter’ı bulunan yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personeline açıktır.

1) İdari personelin yükseköğretim kurumuna hareketliliği

Amaç, yararlanıcıların bir ortak kurumun deneyimlerinden ve iyi uygulamalarından öğrenmelerini sağlamak ve mevcut işleri için gereken becerileri geliştirmelerini sağlamaktır. Ana faaliyet, ortak kurumda kısa bir görev süresi, iş gölgeleme planı, çalışma ziyareti vb.

2) İdari personelin bir işletmeye hareketliliği

Amaç, yararlanıcıların bilgi ya da bilgi aktarımı yoluyla öğrenmelerini sağlamak ve pratik beceriler kazanmaktır. Faaliyetler çok çeşitli olabilir: dil eğitimi, seminerler, çalıştaylar, kurslar ve konferanslar. Bu tür faaliyetler toplam Erasmus tarafından finanse edilen eğitim günlerinin çoğunu temsil etmemelidir.

-Formal uygulamalı eğitim süreleri, kısa süreler, vb. Yürütülen faaliyetlerin çoğunluğunu hesaba katmalıdır.

3) Akademik personelin yükseköğretim kurumuna hareketliliği

Faaliyetler arasında dil eğitimi, seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar yer alabilir. Bu eğitim faaliyetleri Erasmus personel eğitimine katılan personel için eğitim günlerinin çoğunu temsil etmemelidir.

-Formal uygulamalı eğitim süreleri, kısa süreler, vb. Yürütülen faaliyetlerin çoğunluğunu hesaba katmalıdır.

Eğitim süresinin süresi 2 iş günü ile 5 gün arasında olmalıdır.

Yurtdışında kaldığınız süre boyunca düşen hafta sonları veya tatil günleri, çalışma veya seyahat günü olarak kullanılmadıkça destek olarak kabul edilmez. Bu gibi durumlarda, çalışma planı raporlanan süre boyunca eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini göstermelidir.

BAŞVURU ve SEÇİM

Eğitim / Öğretim programı (Eğitim Alma Çalışma PlanıEğitim Verme Çalışma Planı hazırlanır, hem yüksek öğretim kurumlarına imzalanır hem de diğer kurumlardan davet mektubu talep edilir.)

Tüm başvuru belgeleri ile birlikte (Başvuru Formu, Davet Mektubu, Çalışma Planı) Erasmus Ofisine teslim edilir.

Personel Seçimi, Rektörlük tarafından oluşturulacak bir Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Komisyon, Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen teklif çağrısını ve yıllık olarak ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlenen kural ve öncelikleri dikkate alarak başvuruları dikkatli bir şekilde değerlendirir.

Kriterlere göre değerlendirilen, yurtdışına gidecek olan personel komisyon tarafından ilan edilir.

Personel, YapıKredi Bankasından hibenin alınması için bir Euro hesabı açacaktır.

Üsküdar Üniversitesi Erasmus Ofisi ve personel hareketliliğine katılacak personel ile hibe sözleşmesi imzalar.

 

Hareketlilikten Sonrasında Ofise teslim edilecekler:

Katılım sertifikası

Passport ID sayfasının ve giriş-çıkış tarihlerini gösteren sayfaların kopyası.

Nihai Rapor Formu

BANKA HESAP CÜZDANI

Personellerin banka hesap cüzdanlarını Erasmus hibesini alabilmeleri için hareketlilik başlamadan önce sunmaları gerekmektedir. Hibe iki taksitte ödenecektir: finansal sözleşmenin imzalanmasından sonra % 80; tüm belgelerin usulüne uygun şekilde teslim edilmesi şartıyla, hareketlilik bitiminden sonraki 30 gün içinde kalan % 20. Hibe banka havalesiyle ödenecektir.