2021-2022 Akademik Yılı Yaz Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları

2021-2022 Akademik Yılı (Yaz Dönemi) Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları

 

Değerli Öğrencilerimiz, Üniversitemizin Türkiye Ulusal Ajansı ile vardığı anlaşma ile 2021-2022 Akademik Yılı Yaz döneminde gerçekleşecek hareketlilikleri kapsayan 2021 Sözleşme Dönemi kuralları uyarınca önceki başvuru dönemlerine göre birtakım değişiklikler olmuştur. Tüm öğrencilerimizin aşağıdaki ilanı dikkatli okumaları ve çevrimiçi bilgilendirme toplantılarından birine mutlaka katılmaları önem arz etmektedir. 

 

Başvuru süresince tüm duyurular erasmus.uskudar.dev web sitesinde yayınlanacak ve süreçle ilgili iletişim kanalı olarak @st.uskudar.edu.tr adresleriniz kullanılacaktır. Maillerinizi ve duyuruları sıklıkla kontrol etmeniz gerektiğini önemle belirtiriz.

 

Önemli Not: Staj faaliyeti en geç 31.10.2023 tarihinde bitecek şekilde planlanmalıdır.

 

2021-2022 Akademik yılı Yaz Dönemi Erasmus+ Staj Programına katılmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki yönergeleri takip etmelidirler.

 

Başvuru Tarihleri: 

Başlangıç: 31 Ocak 2022, Pazartesi, 10.00 (Öğleden önce)

Bitiş:         04 Mart 2022, Cuma, 17:30 

 

İngilizce Yeterlilik Sınavı:

10 Mart 2022, Perşembe

Sınav çevrimiçi ve 2 oturumdan oluşacak şekilde Üsküdar Üniversitesi Hazırlık Okulu/Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecektir.

 

Kazananlar Duyurusu: 

21 Mart 2022 Pazartesi, 20:00

 

Uygunluk Kriterleri:

 • Öğrencinin örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması ve bir dönemini bitirmiş olması,

a) Birinci kademe (önlisans, lisans) öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) İkinci ve üçüncü kademe (yükseklisans, doktora) öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,50/4.00 olması,

 • Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.
 • Transfer öğrenciler için de aynı uygulama geçerlidir. 
 • Öğrencinin AB üye ya da aday ülkelerde staj yapacağı bir kurum/üniversite tarafından gönderilmiş, tarihleri net olarak belirtilmiş, imzalı Kabul Mektubu/Davet Mektubuna sahip olması,

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar. 

 

Staj yapılacak kurum bulmaya destek olabilecek linkler:

(öğrenciler staj yapacakları kurumları kendileri bulmakla yükümlüdürler, aşağıda verilen linkler fikir vermesi amacıyla paylaşılmıştır),

https://erasmusintern.org

https://leonet.joeplus.org/de/

https://www.iagora.com/work/en/internships

http://www.praxisnetwork.eu

https://www.mediamonks.com

https://worldinternships.org

http://euconnect.org

-http://www.erasmusgram.com

-https://erasmusintern.org

-info@internshipcentre.com

 

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan başvurabilirler.
 • Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde zorunlu ve isteğe bağlı stajlarının başvurusunu tamamlayabilir ancak kayıt dondurdukları dönemde stajdan yararlanamazlar.

Başvuru Adımları:

Başvuru rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Öğrenciler başvurularını Online Başvuru Sisteminde TC/Yabancı kimlik numaraları kullanıcı adı kısmına yazacak şifre olarak da OBS sisteminde kullandıkları şifreleri ile giriş yaparak ‘Kayıt ol’ seçeneği ile başlatacak ve Erasmus>Student>Outgoing adımlarını takip edeceklerdir. 

 

Başvuru Belgeleri

 1. İmzalı Online Başvuru Formu, 
 2. İmzalı Rıza Formu,
 3. Kabul Mektubu/Davet Mektubu,

Başvuru formu ve Rıza Formu online başvuru tamamlandıktan sonra sistem üzerinden indirilerek imzalanmalı ve ilgili yere yüklenmeli. Rıza Formunun yalnızca Türkçe veya yalnızca İngilizce olarak yüklenmiş olması yeterlidir.

 

**Erasmus Online Bilgi Sistemine eksik imza ile yüklenen başvurular geçersiz sayılacaktır.**

 

İngilizce Yeterlilik Sınavı

 • Tüm adaylar Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik sınavına  davet edilecektir. 
 • Sınav B2 düzeyinde olacaktır.
 • Daha önce 18-19 Şubat 2021 ve 20-21 Nisan 2021 tarihlerinde Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Programı için gerçekleştirilen İngilizce yeterlilik sınavına katılmış olan adaylar, almış oldukları sınav puanlarını bu başvuru için kullanabilirler. Daha eski tarihlerde katılmış oldukları yeterlilik sınavı puanları geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerin yukarıda belirtilen tarihlerdegirmiş oldukları dil yeterlilik sınavını saydırabilmeleri için sınav sonucunun ilan edildiği belgeyi başvuru sisteminde ilgili alana yüklemesi gerekmektedir.
 • Son iki yılda aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan birine ait geçerli (B2) sınav sonuç belgesi olan adayların almış oldukları sınav sonucunu kullanmak için başvuru sisteminde ilgili alana sertifikalarını eklemeleri gerekmektedir.

SINAV TÜRÜ

YETERLİLİK PUANI (B2)

Pearson/Pearson PTE (Academic)

71

YÖKDİL-YDS

70

            Tablo-1 Kabul Edilecek Sınav türleri

 

10 Mart 2022 tarihinde yapılacak yabancı dil sınavı yer ve saat bilgileri Erasmus Ofisi web (https://erasmus.uskudar.dev) sitesinde ve ve başvurusunu başarılı şekilde tamamlamış adaylara e-posta ile duyurulacaktır.

 

Seçim Kriterleri

 • Tüm başvuran adaylar MYO/Fakülte ve Enstitü gözetmeksizin genel bir sıralamadan en yüksekten aşağıya doğru kazanan olarak değerlendirilir.
 • Nihai Skoru belirlemede GNO %50 ve İngilizce sınav sonucu %50 etkendir.
 • Başvuran adayın aynı öğrenim kademesinde herhangi bir programa daha önce katıldığı her Erasmus+ Programı için bir sonraki başvurusunda nihai sıralama puanından 10 puan düşürülür.
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam hareketlilik süresi 12 ayı geçemez.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

Toplam Faaliyet Süresi

 • Bir öğrenci aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) Erasmus+ programından (hibesiz olsa dahi) 12 aydan fazla yararlanamaz.
 • Staj hareketliliği 2 aydan kısa olamaz.
 • Staj faaliyeti kesintisiz yapılmalıdır. Ara verildiği durumlarda (kuruluşun kapalı olduğu süre, resmi tatil vb.) minimum 60 günü tamamlayacak şekilde yeniden planlanmalıdır. Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılır. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Mezuniyet Sonrası Erasmus+ Staj Faaliyeti

 • Erasmus+ Stajı resmi mezuniyet tarihinden sonra 12 ay içinde tamamlanmalıdır. 
 • Minimum 2 ay olacak şekilde planlanmalıdır.
 • Mezuniyet sonrası başvuru yapılamaz. Mezuniyet sonrası staj faaliyeti mezun olmadan önce başvuru yapıp hak kazanan adayları kapsar.

 

2021-2022 akademik yılı (yaz dönemi) başvurularını değerlendirmede kullanılacak seçim ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Tablo-2 Seçim ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan1

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan2

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan3

 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

 

Erasmus+ Hibeleri

 • Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında öğrencilerimiz 1 Dönem için en fazla 4 ay 15 gün hibelendirilecektir.
 • Hibeler, öğrencinin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2021 sözleşme yılı için belirlenen aylık hibe tutarlarını aşağıda görebilirsiniz.

Öğrenci Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği 

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır. 

 1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 
 2. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 
 3. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar 
 4. Şehit/Gazi çocukları 
 5. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.) 

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez. 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Seyahat Desteği  

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır: Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci (Dezavantajlı grup açıklaması için yukarıda yer alan Öğrenci Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği başlığına bakınız).

Katılımcı başına seyahat mesafesi temel alınmıştır. Seyahat mesafeleri, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır. Gidiş-dönüş seyahatini destekleyecek AB miktarının hesaplanması için tek yönlü bir seyahat mesafesi kullanılmalıdır.

Seyahat Desteği Almayan Öğrenciler için Yeşil Seyahat Desteği 

Seyahat desteği almayan öğrencilere yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

İçerme Desteği (Inclusion Support)

Özel ihtiyacı olan öğrencilerin (fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır) programa katılmasını teşvik etmek amacıyla öğrencilere İçerme Desteği sağlanabilmektedir. Özel ihtiyacı olan öğrencinin Erasmus+ Ofisine destekleyici dokümanları ile birlikte iletişime geçmesi beklenmektedir. Örn. özel ihtiyaç sahibinin İçerme Desteği engelliliğine ilişkinse engelliliği ve düzeyine ilişkin bilgileri içeren doctor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu sunması beklenmektedir. Öğrenci seçildikten sonra Erasmus+ Ofisi tarafından Türkiye Ulusal Ajansı’nın talep ettiği şekilde başvuru yapılarak sonuç beklenecektir.