Akademik ve İdari Personellere Yönelik 'Erasmus+ Personel Hareketliliği' Başvuru İlanı

2020-2021/2021–2022 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti Üniversitemizde çalışan öğretim elemanlarının veya idari personelin en az 2 gün- en çok 5 günlüğüne anlaşmalı olduğumuz partner üniversitede ders vermesine veya idari personelin herhangi bir resmi kuruluşta eğitim almasına olanak sağlar. Avrupa Komişyonu’nun belirlediği miktarlar çerçevesinde programa hak kazanan personele gideceği ülkeye göre günlük yevmiye ve gidilen şehrin uzaklığına göre seyahat hibesi ödenir.

 

Personel Hareketliliği Program Türleri

1. Personel Ders Verme Hareketliliği (Seçilebilecek maksimum aday sayısı 9’dur)

Ders Verme hareketliliğinden yarı veya tam zamanlı Üsküdar Üniversitesi akademisyenleri (Prof., Doç. Dr., Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Okutman) yararlanacaktır.

2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Seçilebilecek maksimum aday sayısı 8’dir)

Eğitim Alma hareketliliğinden tam zamanlı çalışan idari personel ve araştırma görevlileri yararlanabilecektir.

 

Önemli tarihler (not ediniz):

Başvuru başlangıç tarihi: 21 Haziran 2021, Pazartesi

(Güncellenen) Son başvuru tarihi: 20 Ağustos 2021, Cuma

(Güncellenen) Dil yeterlilik belgesi sunmayan adaylar için İngilizce sınavı tarihi: 25 Ağustos 2021, Çarşamba

 

1. Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği Üniversitemizde ders vermekle yükümlü olan bir personelin, ilgili bölümün anlaşmalı olduğu partner kurumda öğrencilere ders vermesine ve/veya ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Partner kurumun müfredatında planlanmış bir ders olma şartı aranmaz, program özelinde katılımcılara düzenlenecek çalıştay-konferans şeklinde organize edilebilir. Programa katılmadan önce partner olmayan bir kurum ile Erasmus+ anlaşması yapılmasına vesile olan başvuru sahibine ek puan sağlanır.  

 

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

 • En az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması
 • Kabul alınan kurum ile ikili anlaşmanın olması (İkili anlaşmaları görmek için lütfen tıklayınız)
 • Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından imzalı ‘Ders Verme Hareketliliği Anlaşması (Mobility Agreement for Teaching) olması (taraflarca imzalanmış olmalı ve gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.)

Önemli Not: Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz, yapıldıysa geri ödeme bildirimi yapılır (seyahat günleri hariç en az 2 gün, en çok 5 gün ve toplamda 8 saat ders verme yükümlülüğü vardır).

 

2. Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, Üniversitemizde istihdam edilmiş bir personelin, program ülkelerinden birinde resmi bir kuruluşta eğitim almasına imkân sağlayan program türüdür. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, iş başı gözlemleme gibi) alması, bilgi alışverişinde bulunması mümkündür. Eğitim kurumlarında düzenlenen ‘Personel Hareketliliği Haftası/Staff Week’ dışında kalan konferans katılımları program kapsamında desteklenememektedir.

Personelin eğitim alma hareketliliği kapsamında, eğitim almak üzere bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme ekonomik faaliyet gösteren, resmi işletme tanımına uyan herhangi bir kuruluş olabilir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır (seyahat günleri hariç en az 2, en çok 5 gün hibelendirme yapılır). Seyahat günleri, misafir olunacak kurumda geçirilecek günlerin dışında planlanmalıdır.

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları

1) Üniversitemizde araştırma görevlisi, yönetici, uzman, uzman yardımcısı, asistan vb. pozisyonlarda idari personel olunması

2) Eğitim Alma faaliyetinde hareketlilik gerçekleştirilecek kurum ile üniversitemiz arasında anlaşma olması şartı aranmamaktadır.

3) Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen ‘Eğitim Alma için Hareketlilik Anlaşması/Mobility Agreement for Training’ belgesi olması (İş planını gösteren bu belge taraflarca imzalanmış olmalı ve gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.)

 

Önemli Not: Eğitim Alma Hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen kurumda en az 2 gün eğitim almak gerekmektedir. Hibe verilecek azami gün sayısı ise 5 hareketlilik günü olarak sınırlandırılmıştır. Seyahat günleri, misafir olunacak kurumda geçirilecek günlerin dışında planlanmalıdır.

 

2021–2022 Akademik yılı Personel Seçim Kriterleri :

Personel hareketliliği faaliyetine katılacak kişilerin seçimi İstanbul Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Makamınca belirlenen bir kurul tarafından ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı, ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen öncelikler dikkate alınarak yapılır.

Puanlandırma:

Taban Puan

60

Dil Puanı

+(%20)

Programa daha önceden katılmamış bir bölüm/birim personeli olma

+5

Yeni bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma yapılarak hareketliliğin gerçekleştirilmesi

+5

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel

+10

Engelli personel

+10

Son iki yıl içinde personel hareketliliğinden faydalanılmışsa

(-10) – her bir hareketlilik için

 

Çalışma yılı sayısı

1 yılını doldurmuş adaylara +3 puan,

3 yıla kadar +5 puan,

4-5 yıl doldurmuş ise +8 puan,

6 yıl ve daha fazla çalışma yılı  +10 puan.

 

 

 Yabancı Dil Sınavı/ Dil Sertifikası hk.

Puanının %20'si;

-YDS, YÖKDİL 70 olarak kabul edilmesi,

- Prof., Doç. Dr, Dr. Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi ünvanlı öğretim üyelerimizin bir yabancı dil belgesi ibraz etmemeleri halinde, Yabancı Dil Notunun : (*Türkiye'de öğrenim dili %100 İngilizce olan bir programdan mezun olmak (Lisans) 100 üzerinden 70 puan olarak değerlendirilmesi) veya Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılacak İngilizce yeterlilik sınavından sonra iki program için ayrı ayrı belirlenebilecek taban puana ulaşılması gerekmektedir.

Diğer kriterler:

* Akademik personel başvurularında FTS (Faaliyet Takip Sistemi) verileri aşağıdaki kriterlere ek olarak dikkate alınacaktır.

* Asil ve yedek liste en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanır, belirtilen kontenjanlar (Ders Verme 9 kişi, Eğitim Alma 8 kişi) bölüm başına değil, genel sıralamadan değerlendirilir.

*Başvuran adayların puanlarının aynı olması durumunda çalışma yılı sayısına bakılacaktır.

* 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21.maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yararlanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler” in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus Personel hareketliliğine başvurmaları halinde +10 puan ile önceliklendirilir.

Değerlendirme Sonuçları:

Değerlendirme Sonuçları 10 Ağustos 2021’de Asil ve Yedek Liste Üsküdar Üniversitesi Ana Web sayfasında ve http://erasmus.uskudar.edu.tr/ ’de ‘duyurular’ kısmında ilan edilecektir. Bütçe olanaklarında bir artış olması durumunda yedek adayların da hibeli hareketliliğe katılmaları sağlanacaktır. Kazanan adaylar sorumluluklarını yerine getirmedikleri taktirde hakları Rektörlüğün atadığı seçim komisyonu kararı ile bir sonraki yedek kişiye geçer. Hareketliliğin yapılamayacağı anlaşılırsa bunu Direktörlüğümüze vakit kaybetmeden bildirilmesi gerekmektedir. Kullanılmayan ve geri ödenen hibeler bir sonraki yılın hibe dağıtım sonuçlarında olumsuz etki yaratacağından, Üniversitemiz tahsis edilen kamu kaynaklarını maksimum kullanma hedefi ile hareket etmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru Formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak, imzalanarak diğer belgeler ile birlikte https://erasmus.uskudar.dev/ adresine PDF halinde gönderilmesiyle başvuru tamamlanır (ayrı ayrı veya tek belge olarak gönderilebilir). Başvuru belgelerini gönderen adaya 3 iş günü içerisinde başvurunun  işleme alındığına dair bildirim yapılacaktır.

 

Tüm belgelere bu linkte ‘Personel Hareketliliği-Belgeler’ kısmından ulaşılabilir. 

 

Başvuru Evrakları Nelerdir?

         1İmzalı başvuru formu

       2. Ders verme hareketliliği için Ders Verme Hareketlilik Anlaşması (Üsküdar Üniversitesi ilgili bölüm erasmus akademik koordinatörü, misafir eden kurum ve kendisi tarafından imzalanmış olmalı). 

Not: Bazı fakülte ve enstitü yönetimlerinde imza yetkisi ‘Fakülte Koordinatörü’ veya ‘Enstitü Koordinatörü’ne ait olabilir.

           Eğitim alma hareketliliği için ise ‘Eğitim Alma Hareketlilik Anlaşması’ (Gönderen kurum, misafir eden kurum ve kendisi tarafından imzalanmış olmalı)

Not: İdari Personelin anlaşmasını Direktörlüğümüzde görev yapmakta olan ‘Erasmus Kurum Koordinatörü’ imzalamaktadır.

       3. Kabul mektubu/davetiye mektubu/ön-şartlı kabul mektubu (Gidilecek kurumun antetli kağıdına ve yetkili kişi tarafından imzalı/kurum damgalı olması gerekmektedir). Misafir edecek kurumun kurumsal adresinden gelecek teyit epostası geçici süre ile kabul edilecektir.

       4. Onaylı EBYS İzin formu (İzin türü ‘Eğitim İzni’ seçilmelidir. İzin formundaki tarihler davetiye mektubu ile uyuşmalıdır.

İdari personel için izin formuna paraf kişileri sırası ile: Yönetici, Direktör, Genel Sekreter ve imzalayacak kişi Mütevelli Heyet Başkanı seçilmelidir.

Akademik personel izin formuna paraf kişileri sırası ile: Bölüm Başkanı, Dekan/Müdür ve imza kişisi Rektör seçilmelidir.

       5. Sadece Akademik Personel/Ders Verme Başvuruları için: FTS verileri A4 kağıda kopyalanarak iletilmelidir.

Başvuru ile alakalı tüm sorularınızı erasmus@uskudar.edu.tr adresine danışabilirsiniz.

 

2021 – 2022 Akademik Yılı Personel Hareketliliği Hibe Oranları:

Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. (Seyahat ücreti hariçtir)

 

Ülke Grupları

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Günlük Hibe Miktarları (Avro)

 1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

 

153,00

 1. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

136,00

 1. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

119,00

 

Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin öğretim /iş programında, ders verme hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler, eğitim alma ile ilgili olarak da mümkün olduğunca tam güne yakın olacak şekilde karşı kurumdan görevinin gerektirdiği bir eğitim almış olduğu görünen günler için hesaplanan tutardır. Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderlerine katkı niteliğindedir. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz.

 • Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanan personel hareketliliğini katılım sertifikası ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Örnek Hibe Hesaplamaları :

(Örnek olarak verilen her bir durum için uygun bulunan seyahat gideri gerçekleşmeler üzerinden ödenecektir)

– Belçika’da, en az 8 saat ders vererek, 5 gün ders verme hareketliliği kapsamında faaliyet gerçekleştiren ve 2 gününü yolculukta geçiren (gidiş-dönüş günleri) bir yararlanıcıya ödenecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı 5 gün üzerinden hesaplanır.

5 gün için hibe miktarı: 136*5= 680 € hibe ödemesi yapılır.

Seyahat Gideri Ödemeleri :

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. İstanbul çıkışı  ile gidilecek kurumun bulunduğu şehir arasında hesaplanan mesafeye göre hibe tahsis edilir.

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

100-499 km arası                       180 €

500-1999 km arası                     275 €

2000-2999 km arası                   360 €

3000-3999 km arası                   530 €

4000-7999 km arası                   820 €

8000 km ve üzeri                       1.100 €

VİZE BAŞVURUSU

Ayrıca vize masrafları için hibe verilememektedir. Programa hak kazanan aday vize başvurusunu yapmak sadece kendisi sorumludur. Talep edildiği taktirde Direktörlüğümüz tarafından ‘Konsolosluk Teyit Yazısı/Destek Yazısı’ yazılabilir. Bu belge vize randevusundan en geç 5 iş günü öncesinde https://erasmus.uskudar.dev/ adresine en güncel kabul mektubu gönderilerek talep edilmelidir.

 

Engelli Personel İçin İlave Hibeler

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart Erasmus hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Bu ihtiyaç halinde Direktörlüğümüzün bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 

Gerekli Belgeler

Erasmus Personel Hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanan personel için gerekli belgeler

Erasmus Ders Verme Hareketliliği

Hareketlilikten Önce ;

 • Ders Verme Hareketlilik Anlaşması (3 taraf imzalı olmalıdır)
 • Kabul Mektubu (eposta ile resmi bir kurum adresinden iletilmesi yeterlidir)
 • Hibe sözleşmesi (Ofisimizde ıslak imza ile düzenlenecektir)

Hareketlilikten sonra ;

 • Katılım Sertifikası
 • Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (pasaport giriş-çıkış sayfaları)
 • AB Anketi doldurulması (online)

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

Hareketlilikten Önce ;

 • Eğitim Alma Hareketlilik Anlaşması (3 taraf imzalı, taranmış kopya yeterlidir)
 • Kabul Mektubu (eposta ile resmi bir kurum adresinden iletilmesi yeterlidir)
 • Hibe Sözleşmesi  Ofisimizde ıslak imza ile düzenlenecektir)

Hareketlilikten Sonra ;

 • Katılım Sertifikası
 • Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (pasaport giriş-çıkış sayfaları)
 • AB Anketi doldurulması (online)