Traineeship Students Control List

A. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİNE KATILAN ÖĞRENCİLER 
 

GİTMEDEN ÖNCE (BEFORE MOBILITY)

 1. Misafir Kurumdan alınacak Davet Mektubu (Acceptance Letter)
 2. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement-Before Mobility): Bölüm Erasmus Koordinatörünün denetiminde doldurulur, imzalanır, Erasmus Ofise teslim edilir.
 3. Akademik Onay Formu (Academic Training Agreement Form-Before Mobility): Bölüm Erasmus koordinatörü ile doldurulur, imzaları tam olarak ofise iletilir.
 4. Gerekli vize evrakları (Büyükelçilikten/Konsolosluktan istenecek): Öğrenci, büyükelçilik/konsolosluk sayfasında yazan gerekli evrakları kendisi hazırlar.
 5. Büyükelçilik/Konsolosluk Yazısı (Uluslararası Ofisten alınacak): Erasmus Ofisi öğrencinin hareketliliğine ilişkin antetli kağıda resmi bir yazı hazırlar, öğrenciye verir.
 6. Pasaportun kimlik ve vize sayfalarının fotokopisi: Okunaklı şekilde Erasmus Ofise teslim edilir.
 7. Erasmus Hibe Staj Sözleşmesi: Staj Hareketliliğinde bulunanlar için Erasmus ofis ile öğrenci arasında imzalanır.
 8. Erasmus Staj Sözleşmesi (Training Agreement): Staj faaliyetinde bulunacaklar için, Staj yapacağı kurum, öğrenci ve bölümü arasında imzalanır. (3 kopya)
 9. OLS (Online Linguistic Support) Erasmus Dil Desteği Başvurusu: Erasmus yapacak öğrenciler OLS kullanıcı adı ve şifrelerini erasmus ofisinden almaları gerekmektedir.
 10. Euro hesabının açtırılması: Öğrencinin Vize aldıktan sonra Yapı Kredi Bankası Ümraniye Şubesinden EURO hesabı açtırması gerekmektedir. Hibe euro olarak öğrencinin hesabına yatırılır. Öğrenci banka hesap cüzdanının fotokopisini ofise teslim eder.
 11. Konaklama Başvuru Formu (Accomodation Form): Öğrenci, misafir kuruma konaklama seçeneklerini sorar ve seçeneklere göre karar verir ve konfirmasyon alır.
 12. Feragat Dilekçesi: Staj Hareketliliğinden vazgeçenler bu dilekçeyi sunmak zorundadırlar.

DEĞİŞİM SIRASINDA (DURING MOBILITY)

 

 1. Katılım Sertifikası (Certificate of Attandance): Misafir olunan kurumdan imzalı ve mühürlü şekilde alınır. Kalış süresini belirtir.
 2. Öğrenim Anlaşması Ekle Çıkar Sayfası (Learning Agreement-During Mobility): Öğrenim anlaşmasının devamında yer alır. Öğrenci misafir kuruma gittiğinde 2 hafta içinde bu formu düzenler ve imzalı olarak Erasmus Ofisine ve Erasmus Kurum Koordinatörüne iletir.
 3. Öğrenci İzlenim Yazısı
   

DÖNDÜKTEN SONRA (AFTER MOBILITY)

 1. Öğrenim Anlaşması/ Döndükten Sonra (Learning Agreement-After Mobility)
 2. Akademik Onay Formu (Academic Training Agreement Form-After Mobility): Bölüm Erasmus koordinatörü ile doldurulur, imzaları tam olarak Erasmus Ofisine iletilir.
 3. Akademik Tanınma Belgesi: Bölüm Erasmus koordinatörü ile doldurulur, imzaları tam olarak Erasmus Ofisine iletilir.
 4. Öğrenci Nihai Rapor Formu
 5. Pasaportun ilk(fotoğraflı), giriş-çıkış ve vize sayfalarının fotokopileri: Okunaklı şekilde fotokopileri Erasmus ofise iletilir.
 6. Erasmus Öğrenci Bilgi  Formu:Öğrencilerin doldurması gerekmektedir.
 7. Partner Bilgi Formu:Öğrencilerin formu elektronik ortamda doldurarak ayrıca erasmus@uskudar.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

B. AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU  HAREKETLİLİĞİNE KATILAN ÖĞRENCİLER 
 

DEĞİŞİM BELGELERİ

Başvuru belgelerinin hepsi online başvuru sonrasında konsorsiyum kurum temsilcisine iletilir. (Konsorsiyum kurum temsilcileri için tıklayınız.)

 1. Başvuru Formu

Başvuru formu online olarak doldurulur ve gerekli bütün bilgi ve belge girişlerini takiben çıktısı alınır, imzalanır.

 1. (Güncel) Transkript

Scan edilip online başvuru formuna eklendikten sonra orjinal nüsha Kurum Konsorsiyum temsilcilerine iletilmeli.

 1. Europass Formatında CV

Europass CV formatı  ve doldurulmuş örnek CV için yazıların üstüne tıklayınız.

 1. 1 Resim

HAREKETLİLİKTEN ÖNCE

 1. Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter): (Belge için tıklayınız.)

Erasmus öğrencisi olarak hak ve sorumluluklarınızı belirten belgedir.

       2.Staj için Öğrenim Anlaşması: (Belge için Öğrenim Anlaşması)

(1) Hareketlilikten önce, (2) hareketlilik sırasında ve (3) hareketlilik sonrasında doldurulması gereken 3 bölümden oluşan Öğrenim Anlaşması’nın, sadece birinci bölümü hareketlilikten önce hazırlanmalıdır.

Erasmus Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan Erasmus öğrencilerinin stajlarına ait detaylı çalışma programını, izleme ve değerlendirme methodlarını,  içeren Öğrenim Anlaşmasını, Erasmus bölüm koordinatörleri ve staj kuruluşuyla birlikte  hazırlamaları gerekmektedir.

Belirlenen staj çalışma programında bir değişiklik olmadığı takdirde hareketlilik sırasında ek bir evrakın oluşturulmasına gerek yoktur.

Çalışma programı staj süresinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu belgede çalışma programının yanısıra, beceri, yeterlilikler ve tanınma (AKTS) vs. belirtilmelidir.  Zorunlu stajın olduğu bölümlerde öğrencinin Erasmus stajının, zorunlu staja sayılıp sayılmaması akademik bölümlerin insiyatifindedir.

Öğrenim Anlaşması, Erasmus Bölüm Koordinatörü, Erasmus Kurum Koordinatörü, Konsorsiyum yetkilisi, Stajdan sorumlu yetkili ve öğrenci tarafından imzalanır ve onaylanır.

        3.Hareketlilik (HİBE) Sözleşmesi:

Öğrencilerin staj yapacakları kuruma gitmeden önce imzalaması gereken bu belgede, öğrencinin kurumda geçireceği süre, bu süre için haketmiş olduğu hibe miktarı, ödeme koşulları belirtilir. Belge, öğrencinin kayıtlı olduğu kurum tarafından hazırlanır; öğrenci, Erasmus Kurum Koordinatörü ve Konsorsiyum yetkilisi tarafından imzalanır.

 Sözleşme ancak bütün tarafca onaylanmış  öğrenim anlaşmasını teslim eden öğrencilerle imzalanabilir. Hareketlilik öncesi tüm belgelerini tamamladıktan sonra sözleşmeyi imzalamak üzere Erasmus Ofisi ile iletişime geçiniz.

HAREKETLİLİK SIRASINDA

 1. Staj için Öğrenim Anlaşması / Katılım Belgesi (Belge için tıklayınız.)

Çalışma programında ve/veya süresinde bir değişiklik olduğu takdirde, Öğrenim Anlaşması’nın 2. Bölümünün, konsorsiyum kurum temsilcisinin onayı ile, hareketlilik sırasında doludurulması, ev sahibi kurum gerekmektedir. Öğrenci ve evsahibi kurum

HAREKETLİLİKTEN SONRA

        2.Staj için Öğrenim Anlaşması / Katılım Belgesi (Belge için tıklayınız.)

Öğrenim Anlaşması’nın 3. bölümünün hareketlilik sonrasında doludurulması gerekmektedir.  Bu belge öğrencinin staj süresini, gerçekleştirdiği görevleri, staj sonunda kazanılan yetkinlikleri ve  firmanın değerlendirmesini içerir. Staj yaptığı firmadaki (danışmanı) yetkili tarafından imzalanmalı ve mühürlenmelidir.

        3.Nihai Rapor Formu (Form yapım aşamasında olduğu için henüz ulaşılamamaktadır.)

Öğrencilerin staj sürelerinin bitiminde, Türkiye’ye döndükleri zaman, evrak teslimi sonrasında doldurmaları gereken anket niteliğinde bir rapordur.

        4.Pasaport Fotokopisi

Öğrenciler döndükten sonra pasaportlarının, üzerinde vize, oturma izni, mühür olan bütün sayfalarının fotokopisini, pasaportun aslı ile birlikte konsorsiyum kurum temsilcisine teslim eder.

        5.Kişisel İzlenim Raporu / Fotoğraf
Öğrenciler, staj hareketlilikleri sonrasında, staj izleminlerini yazılı olarak (paragaraf) staj yaptığı kurumda çekilmiş bir fotoğraf ile konsorsiyum kurum temsilcisine iletir.

Not: Bütün belgelerden elinizde 3’er adet olması tavsiye edilir. / We suggest you to take 3 pieces of each document.